Podřipsko – ORELSKÁ výzva

ORELSKÁ VÝZVA

Po roce 1989 došlo ke snahám navázat na spolkové tradice, protože většinu z nich komunisté po roce 1948 zlikvidovali. Tak byl v roce 1990 obnoven i Československý OREL.

Orelska vyzva - obrazekTato organizace čítající v dobách první republiky více než 169 tisíc členů, patřila mezi nejpočetnější a nejvýznamnější spolky. Historie Orla v Čechách a na Moravě trvá více než 115 let, ale z celé této doby byla plná polovina prožita v zákazu činnosti a pronásledování. Nacistický a komunistický režim, zanechal v historii Orla jen zdánlivě bílá místa. Členové Orla, vědomi si svých vlasteneckých povinností vstupovali do odboje. Málo známý je fakt, že na nejvýznamnějším činu druhé světové války – likvidaci kata českého národa Reinharda Heydricha se podíleli členové Orla: Josef Valčík, Josef Bublík, Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Během války padlo dle neúplných údajů 332 členů a v období 50. let bylo komunistickým režimem zatčeno téměř 600 členů. Mezi nejvýznamnější postavy patřil zcela jistě první starosta OrlaMsgr. Jan Šrámek, předseda Československé strany lidové, předseda Londýnské exilové vlády v letech 1940 – 1945 a poválečný místopředseda vlády, který zemřel po 8leté nezákonné internaci. A tak bychom mohli pokračovat v dlouhém seznamu kněžích či řadových členů Orla, které komunistický režim zatýkal a mnohé z nich umučil. Orelská organizace však z těchto zápasů vyšla jako vítěz, oslabená, ale nezlomená, odhodlaná do další práce.

Bohužel výše uvedené totalitní režimy způsobily ztrátu dokumentů mapující dějiny orelského hnutí. Tímto prosíme o pomoc při hledání historických materiálů ORLA: fotografie, odznaky, pohlednice, publikace, kroje, památníky, vzpomínky… Zapůjčené materiály oskenujeme a vrátíme. Kontakt: orel2014@seznam.cz.

Filip Uzel

 

Red

Red