Roudničtí radní zakázali podomní prodej

aktualita02. 03. 2015| Jan Vancl, tiskový mluvčí | Tisková zpráva města

Roudnice nad Labem se přidala k městům, která na svém území zakázala nejen podomní, ale i pochůzkový prodej. Rada města zareagovala na časté podněty občanů, které tito prodejci pravidelně obtěžovali a to nejen na veřejných místech, ale i v jejich domácnostech.

Podomním prodejem se rozumí nabídka, prodej zboží a poskytování služeb provozovaným formou pochůzky, při níž však prodejce vyhledává potenciálního spotřebitele dům od domu a to bez předchozí objednávky.

Cestou zákazu podomního prodeje se v minulém roce dalo např. vedení města Litoměřice.

Živnostenský zákon obce opravňuje regulovat podomní prodej formou obecně závazné vyhlášky aniž by tím bylo porušeno ústavně zaručené právo na podnikání.

Roudničtí radní se však rozhodli zajít dál a novým tržním řádem tak již tento měsíc vymýtit z ulic města i pochůzkový prodej.

Ustanovení se nevztahuje na prodej předmětů v rámci konání veřejných sbírek a z tržního řádu jsou vyjmuty i tematicky zaměřené akce, jako je vánoční prodej ryb, jmelí a chvojí, prodej velikonočních kraslic a pomlázek, dušičkový prodej, či vinobraní.

Nabídka služeb při akcích konaných jednorázově u příležitosti oslav místního významu, významných dnů či státních svátků také nepodléhá regulaci a to po dobu jejich trvání.

<div „padding-top:40px;“=““>Návrat na předchozí stránku

 

Red

Red