Pomůžeme studánkám?

Pomozte studánkám ve vašem okolí v rámci projektu 72 hodin
Studánek u nás za poslední století rapidně ubylo. Jsou prvním ukazatelem nelichotivého stavu podzemních vod a důležitou součástí vodních ekosystémů.

Jsou ale také malebným a romantickým doplňkem přírody, který má na českém území dlouhou tradici. Přitom s jejich údržbou či obnovou může do jisté míry pomoci každý z nás. Třeba v rámci projektu 72 hodin, který letos proběhne 11. – 14. října. Využijte příležitost a přiložte ruku k dílu při zvelebení některé studánky ve vašem okolí.
Tipy na studánky, které potřebují pomoci, najdete na stránkách projektu https://www.72hodin.cz/2018/p/113, ale určitě se najde i řada jiných, které si zaslouží zvelebit. Domluvte se s kamarády a přihlaste v rámci akce 72 hodin svůj vlastní projekt vyčištění a uklizení studánky, kterou znáte. Nebo se můžete přihlásit jako dobrovolník a připojit se k již zaregistrovanému projektu. Ty najdete na webové stránce projektu 72 hodin.
Studánek je v České republice evidováno téměř pět tisíc, ale ještě ve druhé polovině minulého století se jejich počet odhadoval na více než dvojnásobek. Pozornost věnují studánkám nejen ochránci přírody, ale v posledních letech se do jejich postupné obnovy a údržby zapojuje nejen stále více lidí, ale i obcí a firem.

V minulém roce odstartoval projekt Živé studánky iniciovaný značkou pramenitých vod Toma, který si klade za cíl postupně obnovovat vybrané studánky ve všech krajích České republiky a od příštího roku i na Slovensku. Díky hlasování veřejnosti tak bylo odborně zrenovováno prvních osm zanedbaných studánek a další, které vyhrály letos, úpravy teprve čekají. Obnova studánky může být celkem náročná záležitost a je lepší, když probíhá ve spolupráci s odborníky. Do rozsáhlejších úprav se není vhodné pouštět bez odborných znalostí typu pramene a hydrologických poměrů v okolí.
Při údržbě studánek může pomoci každý
Nicméně udržovat existující funkční studánku ve svém okolí může každý. I to by však mělo mít svá pravidla. Pokud se chcete i vy sami aktivně podílet na péči o některou ze studánek, je třeba k takovému počinu přistupovat s rozvahou, aby dobrá vůle a snaha nepřišla vniveč. Většině studánek pomůže několikrát za rok šetrné odstranění nánosů ve výtokové trubce, vyčištění odtoku a úprava přístupu, který je často podmáčený. A samozřejmě také uklizení případných odpadků v okolí studánek.
Jak můžete pomoci studánkám?
Bezpečný způsob je úklid odpadků v okolí či vyčištění nánosu u výtoku
Před čištěním samotné studánky se ujistěte, že tím nenarušíte životní prostředí některým živočichům či rostlinám
Vhodné je upravit přístup ke studánce, např. pomocí kamenů
Jakékoliv větší úpravy není možné provádět bez souhlasu majitele pozemku
Pro úpravy používejte pokud možno přírodní materiály

Red

Red