V garážovém dvoře v ulici 28. října se opět parkuje

LOVOSICE – V garážovém dvoře v ulici 28. října je hotovo. Práce jsou dokončené a od 27. listopadu zde lidé mohou opět parkovat.

Rekonstrukce se týkala 680 m2 plochy dvora, který z obou stran lemuje dohromady 30 garážových stání pro osobní automobily. Původní povrch tvořil z velké části asfaltový recyklát a beton. Stav před rekonstrukcí neumožňoval odvodnění a tím v prostoru vznikaly problémy s povrchovou vodou, především na podzim a v zimě. „Před asfaltem jsme dali přednost povrchu z vegetačních tvárnic, což umožní vsakování dešťové vody na ploše namísto složitějšího odvádění do kanalizace,“ vysvětlil Milan Dian, starosta města.

Povrch byl stržen a na jeho místě vznikla plocha z vegetačních tvárnic s propustnou spodní konstrukcí, která umožňuje vsakování. Sjezd do ulice 28. října zůstal zachován stejně tak jako současný dopravní režim. Součástí rekonstrukce byla také oprava chodníku podél vjezdu a výjezdu z garáží, spádovaný v 3% sklonu směrem do středu komunikace. Plocha bude osvětlena dvěma lampami veřejného osvětlení.

Rekonstrukce byla zcela hrazena z rozpočtu města a vyšla na cca 1 400 000,- Kč. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost LT-BAU s.r.o z Ústí nad Labem.

Red

Red