Poskytovatelé sociálních služeb se budou prezentovat na webu

V rámci projektu „Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011-2012 ve městě Litoměřice“ je v současně době dokončován webový portál, tzv. Informační systém komunitního plánování, jehož cílem je vytvořit jednotné místo pro prezentaci poskytovatelů sociálních služeb v podobě katalogu.


Na těchto stránkách občané naleznou informace o nabízených službách a novinkách v nich, o plánovaných akcích. Občané se navíc na připravovaných webových stránkách dozvědí, jak postupovat v různých životních situacích, jaké akce poskytovatelé služeb připravují a kdy probíhají setkání pracovních skupin, do kterých se může veřejnost zapojit. Odkaz na tento portál naleznou občané na webu města a v Radničním zpravodaji po předání zakázky dodavatelem. Plánovaný termín dokončení portálu je září 2012.

V současné době probíhá doplňování dat na tyto webové stránky jednotlivými poskytovateli. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

18.09.2012 Aktuality Eva Břeňová

Red

Red