Přehled dotací odsouhlasených v Roudnici

04. 07. 2013 | Mgr. Monika Legnerová | Tisková zpráva města

Rradnice roudniceada města a zastupitelstvo města schválily dotace z I. kola Dotačního programu Podpora sociálních služeb a neregistrovaných služeb a Dotačního programu volnočasových a svépomocných aktivit.

V rámci Podpory sociálních služeb a neregistrovaných služeb bylo v I. kole rozděleno mezi 9 organizací na 16 projektů celkem 2 600 000 Kč.

Město podpořilo ze svého rozpočtu služby pro ty nejpotřebnější a nejzranitelnější – rodiny s dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením, děti a mládež, občany ohrožené sociálním vyloučením.

Celkové předpokládané náklady na realizaci podpořených projektů dosáhnou částky 41 000 000 Kč. Poskytovatelé služeb nespoléhají jen na finanční příspěvky města Roudnice n. L. a většinu prostředků získávají z jiných zdrojů – např. z dotací od ministerstev, Krajského úřadu Ústeckého kraje, úhrad od uživatelů služeb, darů a podobně.

Přehled poskytnutých dotací z I. kola Dotačního programu Podpora sociálních služeb a neregistrovaných služeb

žadatel aktivita dotace/Kč
Humanitární sdružení Perspektiva Centrum sociální pomoci 585 825
Hospic sv. Štěpána Hospic sv. Štěpána-odlehčovací služby 42 605
ČČK Litoměřice oblastní spol. Terénní program Kontaktního centra Litoměřice v Roudnici nad Labem 84 146
OPORA Domácí hospicová péče OPORA 93 732
OPORA Pečovatelská služba OPORA 436 706
Farní charita Roudnice nad Labem Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa 53 257
Farní charita Roudnice nad Labem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  při FCH Rce n. L. 162 966
Farní charita Roudnice nad Labem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež při FCH Rce n. L. 316 346
OPORA Odborné sociální poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek OPORA 106 514
Centrum Matýsek SAS Klíč 218 353
Diecézní charita Litoměřice Poradna pro osoby v zadluženosti 10 651
Centrum Matýsek NZDM Kecka 222 614
Farní charita Roudnice nad Labem Pečovatelská služba při FCH Rce n.L. 144 859
OPORA Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením OPORA 26 628
Federace rodičů a přátel sluchově postižených Poskytování služeb Střediska rané péče Tamtam Praha rodinám s dětmi se sluchovým postižením v městě Roudnice nad Labem 10 651
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L. Denní stacionář 84 147
 celkem 2 600 000

V rámci Dotačního programu volnočasových a svépomocných aktivit bylo na rok 2013 rozděleno 73 000 Kč mezi 5 organizací na 8 projektů. Podpořeny byly především aktivity pro rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením a svépomocné aktivity pro seniory. Celkové náklady podpořených projektů by měly dosáhnout částky 800 000 Kč – tyto prostředky opět získají organizace z dalších zdrojů.

 

Přehled poskytnutých dotací z Dotačního programu volnočasových a svépomocných aktivit.

žadatel

aktivita

dotace/Kč

Centrum Matýsek Komunitní a prorodinné služby pro rodiče s dětmi a těhotné ženy

10 000

Komunitní a prorodinná služba pro rodiče s dětmi – „volná herna“

7 500

Centrum volného času Hláska Masopust 2013

7 000

HS Perspektiva PLAVAT MŮŽE OPRAVDU KAŽDÝ

6 500

POZNÁVACÍ VÝLETY S HANDICAPEM – 2013

6 000

REKONDIČNÍ POBYT PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

14 500

MO Svazu důchodců ČR Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám

4 000

Svaz diabetiků ČR Rekondiční a edukační pobyt

17 500

CELKEM

73000

Dne 2. 7. 2013 vyhlásilo město Roudnice n. L. II. kolo Dotačního programu Podpora sociálních služeb a neregistrovaných služeb. V rozpočtu města je na něj alokována částka 400 000 Kč. Podrobnosti výzvy včetně povinných příloh jsou k dispozici na webu města na adrese: http://www.roudnicenl.cz/urad/socialni-odbor-granty-a-dotace.

Red

Red