Právo na jídlo aneb pojďme pomoci Charitě v Lovosicích

Farní charita Lovosice

Obracíme se tímto na širokou veřejnost, s žádostí o pomoc při zapojení do celosvětové kampaně v rámci Caritas Internationalis Právo na jídlo.charita sbírka lovosice

Farní charita Lovosice vyvíjí dlouhodobě maximální úsilí, aby lidem, kteří se ocitli v těžké a nesnadné životní situaci, co nejvíce ulehčila. Kromě aktivní pomoci ze strany našich pracovníků pomáháme klientům i poskytováním materiální pomoci, zejména ošacením, které shromažďujeme v charitním šatníku v Lovosicích a které je zde k dispozici.

Kromě toho se však snažíme poskytovat klientům i pomoc potravinovou. Naše zásoby pochází nejčastěji z dobrovolných celorepublikových sbírek a od dlouhodobých podporovatelů a partnerů naší organizace. Tyto naše zásoby jsou však velice omezené, neboť poptávka ze strany klientů výrazně převyšuje množství potravin, jež můžeme poskytnout. Obracíme se proto na širokou veřejnost, jednotlivce i organizace, na ty, jež naše úsilí dlouhodobě podporují – pomozte lidem v nouzi. Podpořte naše úsilí věnováním potravin na charitu.

Z hlediska využitelnosti klienti využijí především potraviny trvanlivého charakteru – instantní polévky či omáčky, těstoviny, rýži, luštěniny, potravinové konzervy (paštiky, masité výrobky, ale i zavařované ovoce), cukr, kávu, čaj, polévkové koření a další.

Pomoci lze mnoha způsoby a trocha jídla může pro člověka v těžké životní situaci znamenat mnoho. Pomozte i vy. Každé pomoci si jako Farní charita Lovosice nesmírně ceníme a děkujeme za ní.

Vaše případné potravinové příspěvky můžete předávat v kanceláři Farní charity v Lovosicích, v Kostelní 146/1, případně v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Terezínské ul. Č.731/54 (naproti Autosalonu OKIM).

Za poskytnuté dary předem upřímně děkujeme.

Bc. Michal Šťastný Roman Striženec

sociální pracovník terénní služby ředitel Farní charity Lovosice

Red

Red