Přechody v Jungmannově ulici v RCI budou osvětlené

prechodNa podzim loňského roku započala realizace bezbariérových chodníků v Jungmannově ulici v Roudnici nad Labem. Finanční prostředky na tuto akci získalo město z dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), a to ve výši 1,15 mil. Kč. Jako krok ke zvýšení bezpečnosti je v plánu osvětlení přechodů pro chodce. Vybudování nasvětlení přechodů bude financováno z vlastních zdrojů města.

Rekonstrukce jedné z částí se i přes veškeré problémy způsobené především nevhodnými klimatickými podmínkami, ale také neočekávanými závadami např. zjištěním nedostatečné únosnosti podloží, chýlí ke konci. Na počátku června se bezbariérové úpravy dočká i protější strana chodníků v této ulici. Výměna staré dlažby proběhne i v části u ZŠ praktické a ve zbylých úsecích Jungmannovy ulice.

Vlastníkům nemovitostí a obchodníkům dotčeným stavbou, stejně jako občanům, se tímto omlouváme za potíže, které jsou se stavbou spojeny.

29. 05. 2013 | Klára Kolorosová | Tisková zpráva města

Red

Red