poděkování řediteli Hospicu P. Česalovi

hospic2

ImageVečerem vděčnosti vyjádřili poděkování řediteli Hospicu sv. Štěpána

V Litoměřicích se 21. května uskutečnil „Večer vděčnosti“. Společenské setkání uspořádal Hospic sv. Štěpána ve spolupráci s Centrem cestovního ruchu Litoměřice se záměrem poděkovat zaměstnancům, dobrovolníkům, sponzorům, přátelům, dárcům a především panu řediteli Pavlu Česalovi za jeho dvanáctileté působení ve funkci ředitele Hospicu sv. Štěpána, kde pracoval se vší zodpovědností, obětavostí a svědomitostí tak, aby zajistil pro své klienty důstojné podmínky.

Úctu panu řediteli na „Večeru vděčnosti“ vyjádřil za město Roudnice nad Labem také starosta Vladimír Urban: „Služeb Hospicu sv. Štěpána využívají již mnoho let občané našeho města a celé spádové oblasti. Panu řediteli za jeho odvedenou práci a za vytvoření důstojných podmínek pro klienty Hospicu patří velký dík.“

Pavel Česal odchází do důchodu a bude se věnovat svým vnoučatům a koníčkům.

Hospic-022_1

V dnešní době trpí Hospic sv. Štěpána značnými finančními problémy a to především z důvodů krácení plateb z kraje. Pomoct může každý z nás jakoukoliv částkou. Více o možnosti darování na: http://www.hospiclitomerice.cz/Kontakty

Hospic sv. Štěpána je specializované nestátní zdravotnické zařízení poskytující pacientům a jejich rodinám paliativní léčbu a péči. Jedná se o péči zaměřenou na předcházení utrpení a léčbu všech příznaků, které přináší život ohrožující nemoc. Cílem práce je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života a to jak v domácím prostředí, tak za hospitalizace. Za tímto účelem provozujeme poradnu s půjčovnu pomůcek a poskytujeme lůžkovou péči.

29. 05. 2013 | Klára Kolorosová, hoš |

Red

Red