Prostor po zahrádkářské kolonii byl zkultivován

Prostranství po zrušené zahrádkářské kolonii v ulici Na Vinici, ve stráni nad nákladovým nádražím, kultivují v těchto dnech pracovníci Technických služeb města Litoměřice. Odstranili zbytky zahradních domků, plotů a haldy odpadků. Bývalé sklepy zasypali zeminou. Do již zarovnaného terénu včera vyjel traktor, který lokalitu zoral. Z místa, které ještě nedávno využívali bezdomovci , se tak stává upravený kout.

„Zahrádkářská kolonie zde zmizela před zhruba šesti lety,“ informoval vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler. Důvody byly hned dva. První souvisel s realizací geotermálního projektu, protože přes pozemek má vést přivaděč labské vody. Stejně tak se jej týká i případná stavba jižního obchvatu města.

„Každopádně tato lokalita bude zahrnuta mezi plochy s pravidelnou údržbou zeleně,“ informoval ředitel TSM Ivo Elman.

 

Tiskovou zprávu vydala 29. listopadu 2012

Eva Břeňová, mediální zástupce Města Litoměřice

Red

Red