Původce skládek odhalí fotopasti

Pracovníkům odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích došla trpělivost. I přes dlouhodobou snahu se totiž nedaří vymýtit z katastru města černé skládky. Proto chtějí ještě do konce roku nechat instalovat v těsné blízkosti černých skládek několik fotopastí. Tedy zařízení, která mají identifikovat občany, jež se zbavují odpadu nepovoleným způsobem.

„Jakmile čidla zaregistrují pohyb, dojde k pořízení snímku, který nám usnadní identifikaci pachatele, s nímž následně bude zahájeno správní řízení. Pokud se přestupku dopustí na katastru města, hrozí mu až padesátitisícová pokuta. Jakmile ale půjde o území chráněné krajinné oblasti, sankce může být i jednou tak vysoká,“ varuje vedoucí odboru Pavel Gryndler. Zařízení má paměť až na několik stovek snímků, které umí pořídit v dostatečné kvalitě i za šera.

Cílem instalace tzv. fotopastí je přimět obyvatele k větší zodpovědnosti. Město totiž nabízí způsoby, jak lze odpad ukládat legálně a 

S fotopastmi by obyvatelé města měli počítat i u kontejnerových stání. Přestože jich odbor zakoupí jen několik, jsou lehce přemístitelné. „Vedle kontejnerů se totiž objevuje starý nábytek, koberce, pneumatiky, televizory, ledničky a další odpady, které sem jednoznačně nepatří,“ dodal vedoucí Gryndler. I za takovéto jednání může být uložena pokuta až do výše padesáti tisíc korun.zdarma. „Pravidelně informujeme o místech, kde jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery. K dispozici je i sběrný dvůr v Želeticích, v areálu společnosti Kovošrot Group,“ upozornila referentka odboru Lucie Egrešiová, která má v kompetenci právě odpady.

____________________________________________________________________

Tiskovou zprávu vydala 5. prosince

Eva Břeňová, mediální zástupce města Litoměřice 

Red

Red