Rekonstrukce chodníků v Roudnici n/L

 

Jak si již obyvatelé Roudnice všimli, Při této akci dojde k odstranění staré dlažby, úpravy lože chodníku a pokládce nové zámkové dlažby. Autorem projektové dokumentace je Projekční kancelář Polerecký, spol. s. r. o. Chodníky jsou navrženy v proměnlivé šířce, minimálně 1,8 m. Součástí chodníkových ploch jsou místa vjezdů na pozemky a do garáží, která jsou provedena v zesílené skladbě.

Přechody pro chodce jsou řešeny pomocí vysazených chodníkových ploch, aby byla dosažena maximální délka přechodu po rekonstrukci 7,0 m. Dopravní značení také dozná zěn. Značky budou provedeny v reflexní úpravě. Změn dozná i autobusová zastávka. Bude přizpůsobena osobám se sníženou schopností orientace a pohybu. Je navržena zvýšená nástupní hrana s použitím bezbariérových betonových obrubníků.
Dodavatelem akce je litoměřická společnost DAPS , s. r.o., která v městě již prováděla stavební úpravy přechodu v Michálkově ulici u Zámeckého parku. Celkové náklady na akci „Bezbariérové chodníky v Roudnici nad Labem“ jsou 1.861.280,- Kč včetně 20% DPH. Akce je dotována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) z programu určeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Termín dokončení akce je 31. 12. 2012.
Přes nepříjemná dočasná dopravní omezení by realizace akce měla přinést občanům a návštěvníkům Roudnice nad Labem zlepšení pohybu po frekventované ulici ve středu města.
20. listopad 2012 | Autor: Oldřich Němec, odbor majetku a rozvoje města

Red

Red