Město Štětí podpořilo projekt Kola pro Afriku

Jestli někdo pozná svůj bicykl na obrázku, má už smůlu. Kola jsou již na cestě do Afriky kde na nich budou drandit děti do škol.
Věděli jste, že děti v Africe musí zdolat velkou vzdálenost, aby se dostaly do školy, nebo je pro ně škola dokonce nedosažitelná?
Ve středu 14. listopadu zástupci města předali na sběrném místě v Terezíně 23 jízdních kol.
Jedná se o nálezy, které zabírají místo a nikdo se o ně nehlásí. Město tak postupuje dle § 135 občanského zákoníku.
Po šesti měsících připadly tyto nálezy do vlastnictví města, které s nimi může nakládat dle vlastního uvážení. Vedení města se proto rozhodlo poslat takto získaná jízdní kola do Gambie, kde ještě dobře poslouží africkým dětem. Více informací na www.kolaproafriku.cz.

Red

Red