RESTART – Vláda rozhodne o dalším směřování kraje

Oživení obnovených území po těžbě, řešení starých nevyužitých objektů v obcích a městech, rozvoj zdravotní péče i vzdělání nebo řešení sociálních problémů či exekucí. To je jen stručný výčet témat prvních osmi desítek konkrétních opatření k nastartování ekonomiky Ústeckého kraje, které budou jako součást Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje předloženy v závěru května vládě České republiky ke schválení.

Vedoucí představitelé země se shodli, že právě Ústecký kraj je jeden ze tří, který potřebuje nastartovat svou ekonomiku s intenzivní a cílenou podporou ze strany státu. „Oceňuji, že vznikl post vládního zmocněnce pro náš kraj a že vznikl dokument pro jeho restart, který vláda schválila na začátku letošního roku,“ říká hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Vznik a průběh strategie restrukturalizace zdůvodňuje také zástupkyně zmocněnce vlády Gabriela Nekolová: „Chceme, aby Ústecký kraj dosáhl úrovně ostatních regionů České republiky, zvýšil svou konkurenceschopnost, oživil ekonomiku, zlepšil svou image s cílem snížení odlivu mladých kvalifikovaných odborníků mimo region a byl vhodným místem pro život svých obyvatel. Strategie restrukturalizace, včetně Akčního plánu, vzniká už víc než rok za podpory vlády, ministerstev, ale především na základě požadavků „odspodu“ z regionu. My sami musíme říct, co přesně potřebujeme, a jak a co u nás může fungovat.“

Mezi osmdesáti opatřeními je tak například uvedena pomoc lidem, kteří se snaží udržet si práci a splácet své dluhy, podpora nových technologií pro firmy nebo třeba rozšíření a zlepšení zdravotní péče v kraji v podobě výstavby nového nemocničního pavilonu v Ústí nad Labem či Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Jedním z dalších cílů je rovněž řešení starých průmyslových areálů a neudržovaných objektů, které by nahradily atraktivní plochy. V oblasti vývoje jsou v Akčním plánu zařazena rovněž autonomní vozidla, což jsou auta bez řidičů. Právě Ústí nad Labem by se mohlo stát prvním městem v Česku, kde se autonomní vozidla budou testovat.

Součástí Restartu je rozsáhlá diskuze s odbornou i širokou veřejností. Do připomínkování návrhů, či předložit vlastní opatření k přeměně regionu, se může zapojit každý na webovém portálu: www.restartregionu.cz. Tvůrci dokumentu mají už teď v zásobníku projekty pro přípravu 2. Akčního plánu, který začnou tvořit od června letošního roku.

RESTART

Nový začátek nebo také opětovné spuštění představuje význam slova Restart. Výraz se proto stal také výstižnou symbolikou pro dokument s odborným názvem Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Mezi navrhovanými opatřeními v rámci Restartu jsou už známé a fungující programy, ale i nové návrhy, které by mohly přispět ke zlepšení situace v jednotlivých cílových oblastech.

Základní pilíře Restartu

Podnikání a inovace

Přímé zahraniční a domácí investice

Výzkum a vývoj

Lidské zdroje

Sociální stabilizace

Infrastruktura a veřejná správa

Životní prostředí

 

 

Red

Red