Slon Hugo nastoupil k hasičům v Ústeckém kraji

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje uspořádal v sobotu 22. dubna v Zoologické zahradě Ústí nad Labem slavnostní křest svého maskota hasičského slona Huga.

Součástí akce, která proběhla v areálu ústecké ZOO, byly akce a soutěže pro děti a jejich rodiče na pěti stanovištích, zároveň ukázky hasičské techniky a hlavně od 15:00 divadelní představení pohádky O malém velkém slonovi v provední Divadla v pytli, vyhodnocení výtvarné soutěže, které se zúčastnily děti z mateřských škol, a křest maskota slona Huga na hasiče ředitelem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje plk. Ing. Romanem Vyskočilem.

 

„Hugo byl asi nejmenší slon na světě. Proto jezdil s cirkusem… A jak  se stal hasičem?“

 

O tom je pohádka O malém velkém slonovi, která představuje nového maskota Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje – slona jménem Hugo. Hugo ale není jen maskot, byť krásně ztvárněný ústeckou výtvarnicí Lenkou Procházkovou. Slon Hugo je preventivně výchovný – vzdělávací projekt, který je zaměřen na cílovou skupinu nejmenších dětí, to znamená na mateřské školy a 1. stupeň základních škol. V tomto věku se začíná s výchovou dětí v problematice požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Hasičský záchranný sbor se odpovídajícím způsobem snaží děti v této věkové kategorii ovlivňovat směrem k zabránění rizikového chování.

 

Děti budou oslovovány prostřednictvím „hasičského slona“ – hračky, která při výuce velice pomáhá. Dále bude využíván tištěný výukový materiál, založený na pozitivní dětské grafice. Celý projekt ovšem nesměřuje pouze ke vzdělávání dětí. Výstupy projektu, převážně „hasičský slon“ ve formě hračky, budou také využívány v rámci posttraumatické péče. Jedná se o zásahy, kde jsou účastníky malé děti. Hračka je jim předána pro zmírnění traumatu a stresu způsobeného situací, ve které se nacházejí. Významnou měrou dětem pomáhá situaci zvládnout a zasahujícím jednotkám ulehčuje komunikaci s dítětem.

 

Pohádka O malém velkém slonovi (jejímž autorem je tiskový mluvčí HZS Ústeckého kraje Lukáš Marvan) se stala základem pro výtvarnou soutěž. Ta byla vyhlášena na úrovni jednotlivých okresů Ústeckého kraje. Soutěž byla určena pro mateřské školy a děti kreslly svou představu hasičského slona podle pohádky. Zaslané výkresy byly vyhodnoceny. Děti, které se na úrovni okresů umístily na prvních místech, byly pozvány se svými rodiči a sourozenci na vyhlášení výsledků soutěže a také slavnostní křest „hasičského slona“ do Zoologické zahrady Ústí nad Labem. Všichni pozvaní vítězové výtvarné soutěže se akce zůčastnili a byly jim předány ceny. Na prvním místě se se umístila Nela Krátkoruká z Jiříkova, druhá byla Aneta Jáhlová z Klášterce nad Ohří a třetí Mahda Kinclová z Chuderova.

Sponzory akce byly: Ústecký kraj, ZOO Ústí nad Labem a Magistrát města Ústí nad Labem.

Ing. Lukáš Marvan

komisař

tiskový mluvčí

Hasičského záchranného sboru

Ústeckého kraje

Red

Red