Restauratérům v centru města skončí sleva na nájemném

Vedení litoměřické radnice se rozhodlo zrušit po patnácti letech úlevu na nájemném podnikatelům, kteří v nebytových prostorách města nabízejí v historickém jádru města gastronomické služby.

V roce 1997 rozhodli zastupitelé snížit nájemné o 50 % v restauracích a bistrech nabízejících teplou kuchyni. Radnice totiž měla eminentní zájem oživit centrum a turisticky jej zatraktivnit. Proto učinila restauratérům zajímavou pobídku. Vstříc vyšla i zájemcům o následné zřízení sezónních předzahrádek. „Po patnácti letech se dá říci, že podnikatelské prostředí je v jádru města stabilizované a není důvod jej nadále zvýhodňovat oproti ostatním,“ odůvodnil místostarosta Karel Krejza.

Radní k nepopulárnímu kroku přistoupili i s ohledem na obyvatele městských bytů nacházejících se na náměstí, z nichž mnozí poukazovali na negativní jevy, jako je hluk z předzahrádek, zápach z kuchyní, zhoršené podmínky k parkování apod. Roky trvající zvýhodnění podnikatelů proto stále častěji kritizovali. Jejich hlasy zesílily poté, co jim město nájemné zvýšilo a živnostníkům nikoliv.

Stejně jako v případě nájmu v městských bytech, tak i v případě gastroprovozoven neproběhne zvýšení nájemného naráz, nýbrž ve dvou vlnách. Dosavadní padesátiprocentní zvýhodnění bude sníženo pro rok 2013 na polovinu, tedy na 25 procent, a od 1. ledna roku 2014 bude zvýhodnění zrušeno úplně. „Od tohoto data budou i provozovatelé restaurací a bister v centru platit 1400 korun za metr čtvereční,“ upřesnil vedoucí majetkového odboru městského úřadu Václav Härting.

Red

Red