Revize hřišť ve městě opět odhalují mnoho škod způsobených vandaly

 

LOVOSICE – Pravidelné čtvrtletní revize dětských a sportovních hřišť jsou v plném proudu. Již nyní je jasné, že město bude muset do oprav investovat až desítky tisíc korun.
Vandalizmus na dětských a sportovních hřištích je stálým a nekončícím problémem.

Opakuje se každý rok. Z toho důvodu město nechává před prázdninami všechny herní prvky prohlédnout a zrevidovat. Kontrola musí být provedena na všech 17 nejen dětských, ale také sportovních hřištích, na workoutovém hřišti a na novém „Oranžovém hřišti“ za školami.

„V letošním roce je na revize a opravy dohromady vyčleněno zatím 120.000,- Kč. Vandalizmu se snažíme maximálně předcházet. Městská policie hřiště každý den prochází a některá z nich odemyká a zamyká, ovšem ani to vandalům mnohdy v ničení nezabrání,“ uvedl Vladimír Šuma, místostarosta města.
V roce 2016 bylo za čtvrtletní nezávislé kontroly a roční revize zaplaceno 67.740,- Kč a za opravy odborným firmám celkem cca 112.000,- Kč. Z toho bylo uplatněno 32.500,- na pojistné plnění za vandalismus. Práce, které bylo možné realizovat cestou Technických služeb města Lovosice (TSML) stály odhadem za 30.000,- Kč. Jednalo se především o doplnění dopadových ploch, výměnu písku v pískovištích, sekání trávy, nátěry apod. V roce 2016 mělo město 15 hřišť.

V roce 2017 byl počet hřišť rozšířen o další „Oranžové hřiště“ u 3. Základní školy. Dále bylo vybudováno workoutové hřiště, hřiště na pétanque a prostor s posilovacími stroji. Dále bylo městem investováno 100.000,- Kč do nákupu nových herních prvků. V důsledku těchto skutečností došlo i k navýšení ceny za povinné čtvrtletní kontroly a celoroční revizi na částku 76.860,- Kč. V roce 2017 bylo na opravy vyčerpáno z rozpočtu města zhruba 60.000,- Kč.

Red

Red