Řípská pouť se blíží

Již za týden bude pouť v plném proudu. Přinášíme malé počtení k akci: Tradiční pouť k svátku sv. Jiří na úpatí hory Říp se koná za obcí Krabčice, v katastru Rovného, (okr. Litoměřice), letos po dvou letech přivítáme návštěvníky v termínu 22. – 24. dubna. Pouť startuje v pátek ve 12 hodin a konec je plánován na neděli 18 hodin.

Na akci nechybí řada atrakcí a to jak tradičních, rodinných, adrenalinových, ale také poslední „výkřiky“ ze zahraničí, především z Německa a Nizozemí. Jen v pro letošní ročník víme o čtyřech novinkách. Pouť doplní bohatý program, v němž vystoupí umělci různých žánrů. K. E. Gott, v pátek v podvečer přijede více jak 300 motocyklů na 14. dobročinné spanilé jízdě, kterou pořádají Motorkáři Podřípska a klub Dirty Frogs.

Program pokračuje vystavením Dakraského speciálu z kategorie kamionů. Dále vystoupí Vynález zkázy, Josef IX se skupinou Mina, moderátor Petr Jančařík, skupina Bordo, Vaťák, revival Kabátu, vtipný a dynamický klaun Ferda pro nejmenší, přijdou si však na své i obdivovatelé vzdušných radovánek.

V sobotu návštěvníky ohromí parašutisté z Paraklubu Říp, kteří budou skákat na přesnost přímo na úpatí Hory Říp a tak je budete mít doslova na dotek.Tři dny plné hudby, zábavy, doplněné o stovky stánků s krásným výhledem na Ústecký kraj a České Středohoří, možností letu letadlem, to je pouť na Řípu. Výlet na pouť můžete spojit s dějepisně-zeměpisnou vycházkou, na které potkáte spoustu zajímavých vyhlídek a historických zastavení:Rotunda svatého Jiří a svatého Vojtěcha na vrcholu hory Říp je významná církevní i kulturní památka, jde o románskou rotundu, která patří mezi nejstarší dochované stavby v Česku. Poprvé se v písemných pramenech zdejší rotunda připomíná k roku 1126, kdy nechal kníže Soběslav I. na paměť vítězství v bitvě u Chlumce stávající kostelík opravit a rozšířit o západní kruhovou věž.

Z této skutečnosti plyne, že k založení stavby došlo již dříve, snad kolem roku 1039, kdy byly do Prahy přeneseny ostatky svatého Vojtěcha, jemuž byla kaple na Řípu zasvěcena. Teprve od 16. století je známo zasvěcení svatému Jiří, patronu Přemyslovců. Kostel se v 17. a 18. století stal oblíbeným poutním místem.

Současná podoba rotundy je výsledkem puristické přestavby, která proběhla v letech 1869 až 1881. Při ní byl nově proražen jižní portál (předtím se do rotundy vstupovalo dnes zazděným vchodem na západní straně), zřízena velká okna v lodi a stavba opatřena hladkou venkovní omítkou. Ta byla za první československé republiky z poloviny otlučena. V rotundě je umístěn reliéf sv. Jiří bojujícího s drakem od sochaře Bernarda Otty Seelinga z roku 1874. Ve věži visí dva zvony s českými nápisy, na menším je letopočet 1491, na větším je nápis, že byl ulit r. 1509 od Tomáše v Litoměřicích.Pomník obětem násilné kolektivizace v Krabčicích Pomník v Krabčicích na Litoměřicku připomíná sedláky vyhnané z jejich hospodářství při komunistické kolektivizaci zemědělství v roce 1951, kdy začala největší vlna vystěhovávání selských rodin v Československu.

Pomník obětem násilného vystěhování selských rodin se nachází v Krabčicích na Litoměřicku. Komunistická moc začala z tzv. akci „Kulak“ roku 1951. Po dobu dvou let bylo ze svých statků vyhnáno tisíce selských rodin. Tito lidé přišli o veškerý majetek, stát jim neprávem zabavil a vyvlastnil půdu, zvířata, stroje i nemovitosti. Oběti násilné kolektivizace byly vystěhovány daleko, zejména do pohraničních oblastí a pobyt v bývalém místě jejich bydliště jim byl zakázán.

Násilná kolektivizace venkova se nesla v atmosféře politického zastrašování, kdy komunistický režim sedlákům zabavoval a vyvlastňoval půdu, zvířata, strojový park i nemovitý majetek. Dětem ze selských rodin bylo znemožňováno studium, jejich rodiče mnohdy přišli o všechno včetně svobody a občanských práv, otcové putovali do žalářů či uranových dolů.

Pomník na úpatí hory Říp je vůbec prvním pomníkem svého druhu v Česku.O samotné Hoře Říp – symbolu české národní historie Památná hora Říp patří mezi několik nejvýznamnějších míst a symbolů naší národní historie. Vztahuje se k ní základní pověst o příchodu našich předků do země a každý pravověrný Čech by měl alespoň jednou za život na tuto horu vystoupit. Čedicová kupa hory Říp (456 m n. m.), památné místo české historie, je zdaleka viditelná hora cca 5 km od Roudnice nad Labem. Kronikář Dalimil počátkem 14. století uvedl právě horu Říp a její okolí jako místo, kde se usadili první Slované vedení praotcem Čechem při příchodu do nové vlasti. Nová země dostala jméno po vůdci těchto Slovanů Čechovi. Na vrcholu Řípu leží asi nejznámější románská památka v Čechách – rotunda sv. Jiří a a sv. Vojtěcha, původně zasvěcená sv. Vojtěchovi.

Připomíná se k roku 1126, kdy nechal kníže Soběslav I. na paměť vítězství v bitvě u Chlumce stávající kostelík opravit a rozšířit o západní kruhovou věž. Kostel, jehož zasvěcení bylo mezitím změněno na sv. Jiří, se v 17. a 18. století stal oblíbeným poutním místem. Řípská Pouť 22.-24. dubna 2022 – pro pohodu a zábavu! 

Red

Red