Roudnice – cyklus Učitel a Žák v galerii

21. 4. – 12. 6. 2016
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 21. dubna 2016 v 17.00 v Galerii moderního
umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5. Výstavu zahájí Alena Potůčková, ředitelka
galerie. V hudebním programu přednesou Eliška Hejhalová (příčná flétna), Jakub
Hejhal (housle) a Jan Straka (klavír) skladby Jeana Françaixe, Pabla Sarasateho
a Fryderyka Chopina.
Galerie moderního umění otevírá mezigenerační výstavu z cyklu Učitel a žák, na níž
představí dílo jubilanta Jana Hendrycha (1936), významného českého sochaře
a dlouholetého pedagoga Akademie výtvarných umění v Praze, a jeho žáka
Rastislava Jacka (1979).Jan Hendrych a jeho ateliér 2.  Foto. Oto Palán 2016
V roce 2011 zahájila Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem nový cyklus
výstav nazvaný Učitel a žák, jenž je založen na mezigenerační konfrontaci uměleckých
názorů. Připomeňme tu pro ilustraci dvojice pedagogů a žáků, jako například Julia
Mařáka – Antonína Slavíčka nebo Josefa Václava Myslbeka – Jana Štursu či Josefa
Wagnera – Evu Kmentovou, jejichž díla názorně vypovídají o kritickém přejímání
uměleckého dědictví a jeho transformaci do nového jazyka. Cyklus se zabývá jak
uzavřenými uměleckými osudy, tak i současnými příběhy. Ve druhém případě je
založen na principu, podle nějž si pedagog sám zvolí žáka, kterého považuje z toho
či onoho důvodu za svého uměleckého nástupce nebo zajímavého interpreta.
Do mezigenerační „hry“ náleží nejen vzájemný dialog samotných děl, ale i názorová
konfrontace. Každý z autorů se v katalogu výstavy vyjadřuje o svém partnerovi, aby
tak ozřejmil postoj k jeho dílu a zároveň i své vlastní poslání. Pro premiérovou výstavu
v roce 2011 galerie oslovila Jiřího Sopka, bývalého rektora AVU, jenž si za partnera
vybral malíře Pavla Šmída, absolventa jeho ateliéru z roku 1997.Rastislav Jacko a jeho ateliér. Foto. Oto Palán 1
Druhá výstava cyklu se orientuje na disciplínu sochařství, v níž působí jako jeden
z posledních zástupců tradičního pojetí královské disciplíny figurální plastiky
dlouholetý pedagog AVU v Praze prof. Jan Hendrych (*1936). Hendrych je nositelem
tradice moderního sochařství, v níž čteme genealogii spjatou s odkazem Josefa
Wagnera a Josefa Kaplického, v evropském kontextu Marina Mariniho. Jeho
originální, mnohotvárné dílo osciluje mezi experimentem, svázaným především
s ceněnou účastí na legendárním pardubickém symposiu ARTCHEMO 1969,
a uměřenou modernitou, již však autor v odezvě rozpadu hodnotového řádu
Rastislav Jacko a jeho ateliér. Foto. Oto Palánsoučasného světa nahlodává skepsí. Jeho figury se vyznačují suverénní znalostí stavby
těla, odkazem k antickému archetypu i pochopením pro smyslovou kvalitu tělesnosti.
Právě na tuto linii, již demonstruje skupina aktů obestřených tajemstvím, se soustředí
roudnická prezentace k 80. výročí autorova narození. Sekundovat jí budou
minimalistická díla Hendrychova žáka a asistenta Rastislava Jacka (*1979).
Jeho strohé litinové a dřevěné reliéfy povrchově upravené plavenou křídou, mluví
„pouze“ elementárním tvarem, barvou a haptickou kvalitou materiálu. I za nimi se
však skrývá prožitá zkušenost s lidskou figurou a jejím měřítkem. Konfrontace obou
přístupů slibuje poutavý dialog „učitele“ a „žáka“.
_______________________________________________________________________
Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
Pro veřejnost bude otevřena od 21. 4. do 12. 6. 2016,
úterý – neděle 10.00–17.00, v sobotu do 18.00.
Autorka výstavy: Alena Potůčková
Katalog bude představen na besedě s Janem Hendrychem a Rastislavem Jackem
a autorkou výstavy ve čtvrtek 26. 5. 2016.
Doprovodné programy k výstavě sledujte na webových stránkách galerie.
Bližší informace na www.galerieroudnice.cz
Kontakt pro novináře: Lucie Kabrlová
Galerie moderního umění, Očkova 5, Roudnice nad Labem 413 01
Tel.: 416 837 301, galerie@galerieroudnice.cz

MgA. Lucie Kabrlová

kurátorka práce s veřejností
 
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5
413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 416 837 301
www.galerieroudnice.cz
galerie@galerieroudnice.cz
Red

Red