V lit. soutěži Máchovou stopou bodovaly hlavně ženy

13.11.2012 Aktuality Eva Břeňová

Čtvrtý ročník literární soutěže, která byla vyhodnocena 10. listopadu v knihovně za účasti starosty města  Ladislava Chlupáče, zná své vítěze. V kategorii středoškoláků se na druhém místě umístila H. Hroudová, na místě třetím P. Jelínková, čestné uznání obdržely Lucie  Bažantová a Lucie Hrochová. V kategorii dospělých druhá skončila M. Vančurová, třetí O. Noruláková s J. Orlem Tomášem, čestná uznání obdrželi J. Havlena a K. Šmejkalová.


Porotci soutěže, spisovatelé Ivona Březinová, Martin Ryšavý a šéfredaktor Portálu české literatury Jaroslav Balvín, zdůvodnili neudělení prvních míst v obou kategoriích tím, že v příštím ročníku doufají v obeslání soutěže ještě kvalitnějšími texty. Přestože ze šedesátky autorů soutěžních textů většina nebyla z Litoměřic, na čelních pozicích naše město figurovalo nakonec docela často: Hana Hroudová studuje na pedagogické škole a Lucie Bažantová a Marta Vančurová zde žijí

Red

Red