Roudnice – Info ke svozu bioodpadů

Upozorňujeme občany města Roudnice nad Labem, že dle níže uvedeného harmonogramu bude opět zahájen pravidelný svoz biodpadů z vybraných lokalit města a v příslušném termínu je tedy možné přistavit ke svozu sběrnou nádobu. První svoz bioodpadu bude probíhat v patnáctém týdnu tj. 8. 9. a 10. dubna 2015. Poslední svoz v roce 2015 bude proveden ve čtyřicátém sedmém týdnu tj. 18.19. a 20. listopadu 2015.

Do nádob patří rostlinný odpad ze zahrady, jako je listí, tráva, plevel, větve, dále zbytky jídel, včetně potravin s prošlou zárukou, zbytky ovoce, zeleniny, slupky, výkaly drobných domácích zvířat. Naopak do nádob na bioodpad nepatří maso, kosti, uhynulá zvířata, olej z potravin, obaly od potravin ze skla, plastu, kovu.


Vyzýváme občany o kontrolu harmonogramu svozu, některé lokality byly přesunuty na jinou svozovou trasu.

 

Harmonogram svozu

Každý lichý týden ve středu, počínaje středou 8.4.2015, v těchto ulicích: Štěpárna, Na Hradčanech, Prokopova, Jeronýmova, Sladkovského, Hochmanova, Hálkova, Krabčická, Chelčického, Palackého, Dobrovského, Houskova, V Úvoze, Tylova, Kolárova, Erbenova, Bezejmenná, Lidická, Švermova, Očkova, Rvačov, Riegrova, Nad Skalami, Třebízského, Havlíčkova, B. Němcové, Kap. Jaroše.


Každý lichý týden ve čtvrtek, počínaje čtvrtkem 9.4.2015, v těchto ulicích: V Uličkách, Pod Hostěrazem, U Parku, Na Výšině, Máchova, U Zvonice, Komenského, Bezručova, Alšova, Mánesova, Jiráskova, Smetanovo nám., Farského, Čechova, Vrchlického, Libušina, J.Hory, Stadická, Horymírova, Neklanova, Krokova, Sámova, Podluská, Přemyslova, Dr. Slavíka, Švagrovského, T. G. Masaryka, Alej 17. Listopadu, Školní, Kratochvílova, Žižkova, Špindlerova, Na Rybníčku, Barákova , K.Jeřábka.

Každý lichý týden v pátek, počínaje pátkem 10.4.2015, v těchto ulicích: K Řípu, Přímá, Na Čihadlech, Za Rozhlednou, Řipská, 9.května, 1.Máje, Chvalínská, Hracholuská, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Potoční, V Borku, Zahradní, Židovická, Na Kolečku, Sluneční, Krátká.

Nádoby musí být přistaveny v den vývozu bioodpadu nejpozději do 6:00 hodin ráno.

Žadatelé o nádobu na bioodpad si ji mohou objednat na MěÚ  Roudnice nad Labem, Odbor životního prostředí ,   tel.: 416 850 143.

 

Red

Red