Roudnice – Junák pozměnil svůj název

Junák – český skaut, z. s.“ –  tak se nově jmenuje skautská organizace.

 Díky velikosti skautského střediska Říp Roudnice nad Labem P7010255mohli mít přímého delegáta na valném sněmu,  který se konal v Litomyšli. Na tomto sněmu si delegáti a delegátky z České republiky odhlasovali nový název  „Junák – český skaut, z. s. Nutnost změny vyplývala z nového Občanského zákoníku. Nový název nevstupuje v platnost okamžitě, stane se tak až v druhé polovině roku 2014.

 Valný sněm Junáka se také zabýval Strategií Junáka do roku 2022, která podporuje další rozšiřování členské základny a schopnost organizace flexibilně reagovat na potřeby současných dětí. Počet skautek a skautů v Česku za posledních 8 let narostl o 25% a v roce 2014 podle předběžných čísel překročil 50 tisíc. Junák je tak největší výchovnou organizací pro děti a mládež v České republice.

Valný sněm Junáka přijelo navštívit mnoho významných hostů. Ministr školství Marcel Chládek ocenil význam dobrovolnické práce tisíců skautských vedoucích po celé zemi a před delegáty přislíbil větší podporu dětským a mládežnickým organizacím. Spontánně také vstoupil do skautského parlamentního oddílu, k čemuž ho na místě vyzvali jeho stávající členové – poslanci Petr Gazdík a Jan Farský a senátor Petr Bratský. K dětství strávenému ve skautu a vlivu, který to mělo na jeho další život, se přihlásil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

 Skautské hnutí, které má na celém světě přes 40 milionů členů a prošlo jím přes půl miliardy lidí, máv České republice mnoho významných osobností. V Roudnici nad Labem středisko Říp v letošním roce slaví 100 let a má registrováno 130 členů od 4 letých benjamínků až po 80 leté oldskaty.

Aleš Zeman – Ali

Red

Red