Roudnice – Nadace Terezy Maxové dětem podpořila projekt Centra MATÝSEK

Nadace Terezy Maxové dětem podpořila projekt Centra MATÝSEK

Od 1. 1. 2013 má Centrum Matýsek v Roudnici nad Labem registrovanou sociální službu – Sociálně aktivizační službu Klíč. Cílem této služby je intenzivní sociálně-terapeutická podpora a pomoc pro rodiny s dětmi, které se nachází v tíživé životní situaci. Jedná se o rodiny s dětmi se vztahovými, komunikačními problémy, kterými trpí celý rodinný systém.

nadace terezy maxovéPřevážnou část klientely tvoří rodiny doporučené z Oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence v Roudnici nad Labem, jejichž děti jsou ohroženy sociálně patologickými jevy (záškoláctví, výchovné problémy, závislosti, nezaměstnanost rodičů, rodiny ohrožené sociálním vyloučením), jenž by mohly vést nebo již jsou příčinou zamýšleného umístění do výchovného zařízení.

Centrum Matýsek se zúčastnilo otevřeného grantového řízení Nadace Terezy Maxové dětem, ve kterém bylo Centrum MATÝSEK podpořeno ve výši 80 000 Kč. Částka bude použita na realizaci projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klíč – Sanace rodiny“, jehož náplní je „vyléčení, uzdravení“ rodiny. Projekt bude zaměřen na mnohoproblémové rodiny, jejichž dětem hrozí umístění do výchovného zařízení. Cílem projektu je podpora fungování rodiny v jejím přirozeném prostředí a udržení dítěte v podmínkách funkční rodiny.

Dále budeme spolupracovat s rodinami, jejichž děti jsou umístěné v ústavním zařízení, aby bylo možné dítě vrátit do vhodných podmínek, kde by mohl být zabezpečen jeho zdárný vývoj.
Děkujeme Tímto všem, kteří jakkoli podporují činnost Centra MATÝSEK.

Bc. Kamila Klupáková, Dis
Sociální pracovnice a rodinná terapeutka

Red

Red