Roudnice – Projekt Aleje se blíží k závěru

25. 02. 2015| Město Roudnice nad Labem

Projekt „Alej 17. listopadu – moderní dopravní tepna“ je součástí celkové revitalizace města Roudnice nad Labem, kterou v uplynulých měsících město realizovalo z vlastních a dotačních prostředků. Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce a modernizace významné městské dopravní komunikace, která je a nadále bude veřejně volně využívána.

Vytvoření a zajištění účinného vnitřního propojení jednotlivých částí Roudnice nad Labem zajistí kvalitní standard dopravní obslužnosti, zvýší efektivitu veřejné hromadné dopravy a integraci dopravy šetrné k životnímu prostředí. Projekt významně přispívá ke zlepšení a obohacení stávajícího stavu a situace v dané oblasti a využívá nejlepších dostupných poznatků, zkušeností a technologií. Projekt také řeší dopravní obslužnost na úrovni Ústeckého kraje a zavedení integrovaného systému veřejné dopravy.

V současné době probíhají dokončovací administrativní práce na projektu a finální řešení odtokových poměrů stavby.

Území je odvodňováno komunikacemi s nově vybudovanou dešťovou kanalizací a běžným odvodňovacím zařízením. Vzhledem k nedostatečné kapacitě kanalizace pro výjimečné nárůsty odtoku dešťových vod je však na požadavek SČVK třeba doplnit stavbu o retenční nádrž, která by přebytečnou vodu zadržela. Tou bude řešen odtok z nově zbudovaných zpevněných ploch to jak komunikace, tak přilehlého parkoviště.

Stavba této retenční nádrže v areálu JSDH bude realizována letos na jaře.

Na prohlídku současného stavu Aleje 17. listopadu komentovanou projektantem stavby Ing Josefem Filipem a starostou města Vladimírem Urbanem se můžete podívat zde:

http://www.roudnicenl.cz/mesto/televize-mis/video/Yw7twX95rz0

 

Název projektu: Alej 17. Listopadu – moderní dopravní tepna

Registrační číslo projektu: CZ. 1.09/1.2.00/63.01060

Red

Red