Roudnice – Skautská základna stále roste

Skautská základna v ČR stále roste a v současné době nabíráme nováčky do našich oddílů také v Roudnici n/L. Jsou to kluci a holky od 5 let a schůzky jsou jednotlivých oddílů od 16:30 v klubovně nad gymnáziem. Bližší informace na emailu ali.zeman@seznam.cz . Zajímalo nás jak vnímají rodiče skautskou výchovu. Udělali jsme malou anketu a položili jim dvě otázky.


1) Proč necháváte vyrůst svoje dítě ve skautu?
2) Myslíte…, že vše co se zde učí, mu pomáhá se celkově rozvíjet ?

O.Fidlerová
1) Nechávám vyrůst svoje dítě ve skautu,protože v něm skaut rozvíjí veskrze dobré vlastnosti,které všechny určitě nesvedu vyjmenovat. Zkusím ty nejdůležitější-samostatnost,smysl pro čest,důvěra,soutěživost,skromnost,kamarádství,zodpovědnost,pomoc slabším,sebedůvěra.Získá zkušenosti v mnoha sportech a co je pro mě hodně důležité,moc se mu skaut líbí,nejvíc ho láká dobrodružství, o které ve skautu není nouze naučí se, jak si poradit v krizových situacích,rozvíjí se v něm láska k přírodě. Mě osobně se líbí,že skaut je hodně všestranný a dokáže na naše děti být správně tvrdý,protože to my -maminky moc neumíme ) Je tam prima parta lidí,kterým záleží na tom,aby se dětem ve skautu líbilo.
2) 100%,proto do skautu chodí i moje druhé dítě.

V. Douchová
1) Moje děti si skaut vybrali sami. Rozhodli se pro něj po prožití skautského tábora, kde prožili spoustu krásných chvil při plnění etapové hry, poznali nové kamarády a naučili se i něco nové. Děti jsme v rozhodnutí podpořili, protože kde lépe by se naučili jak žít v souladu s přírodou a hlavně poznat sami sebe.
2) Jsem přesvědčena, že vše co se děti ve skautu naučili jim pomáhá v jejich rozvoji. Málo kde se dnes totiž naučí jak se zachovat v krizových situacích, dokázat poskytnout první pomoc, orientovat se v přírodě podle mapy a poznávat rostliny a živočichy žijící kolem nás. Ve škole se děti učí jen z učebnic, ale se skautama je to v přírodě opravdu naživo. V kolektivu se naučí spolupracovat a pomáhat slabším. Získávají i fyzickou zdatnost a to nejen na lanových překážkách, při lezení po stěně nebo na strom, ale hlavně při různých soutěžích kde musí leckdy překonávat i sami sebe. První rok strávený ve skautu byl pro obě děti co se týče osamostatnění jen přínosný.

J. Dvořák
1) Naše děti nechávám vyrůst ve Skautu proto, aby nám „nepřerostly přes hlavu“
2) To, co se ve Skautu naučí, by se jim mohlo hodit a rozhodně je to lépe připraví na život. Na druhou stranu doufám, že leccos, co se tam naučí, nebudou muset nikdy v běžném životě použít. A taky doufám, že díky Skautu se naše děti spoustu věcí nenaučí 

Red

Red