Roudnice – Střípky ze života Rakouska – Uherska v Muzeu

Podřipské muzeum ve spolupráci s Klubem numismatiků připravilo dvě výstavy, které přibližují všední život a občanské aktivity v Roudnici n. L i na Podřipsku v době před zhruba jedním stoletím.141022165439 Výstava s názvem „Spolková život na Podřipsku do roku 1918“ bude pro veřejnost otevřena 29. října, výstava „Každodenní život v Rakousku- Uhersku“ bude zahájena 4. listopadu.

První výstava přibližuje spolkový život v Roudnici a okolí do závěru 1. světové války. Ve 2. polovině 19. století docházelo ve většině měst k častému zakládání různě zaměřených spolků. Dokladem roudnické spolkové činnosti je seznam z popisu okresního hejtmanství z roku 1897. Tehdy zde fungovalo  53 různě zaměřených spolků. Poslední tištěná zpráva pochází z časopisu „Podřipan“ i ze Sborníku Podřipského muzea z roku 1904, která dokládá existenci již 82 spolků.

Druhá výstava je věnována rodinnému životu, výchově dětí, tehdejšímu postavení žen, či nákladům na živobytí a sociálním podmínkám. Tato výstava je doplněna také např. rakousko – uherskými bankovkami.

Výstava zachycuje vznik a vývoj tří hlavních roudnických spolkových organizací: Dělnické vzdělávací jednoty Budislav, Tělocvičné jednoty Sokol a Jednoty Říp. Výstava prezentuje rovněž historii  vzdělávacího spolku Podřipské muzeum, Hasičské župy podřipské, několika spolků založených tehdejší židovskou komunitou a konečně baráčnického, včelařského a rybářského spolku.

Obě výstavy, spolu s prodlouženou výstavou Peněžní památky regionu, která potrvá do konce roku 2014, tvoří syntézu poskytující vhled do tehdejší společenské situace na celém Podřipsku. Návštěvníci se tak budou moci seznámit s touto částí moderní roudnické historie až do konce měsíce února 2015. Těšíme se na vaší návštěvu!

 

Red

Red