Roudnice – Vernisáž keramiky Raku

 

Pondělí je ve většině muzeí a galerií zavíracím dnem, ovšem v Podřipském muzeu patřilo pondělí 14. července 2014 k významným. SONY DSCProběhla zde vernisáž dlouho připravované výstavy „Ohněm pálená vodou chlazená“. Sama autorka výstavy paní Jana Krejzová tvoří nejen rukama, ze kterých vzešlo již mnoho krásného i užitného díla též skládá básně. Součástí vernisáže proto byl i výstup roudnického básníka Milana Děžinského, který dokonale dokreslil zážitek z prohlídky vystavených keramických děl. Básně vznikající během práce s hlínou či při „čaji“ si mohou návštěvníci přečíst v průběhu prohlídky výstavy.

Jana Krejzová roudnickou výstavu vnímá jako součást završení svého právě probíhajícího výstavního cyklu v Kadani, Hradci Králové a Litomyšli. Dle slov autorky je každá z výstav charakteristická odlišným tématem a nainstalována ve velmi různorodých prostorách. Záměrem jsou především co nejširší sdělení o inspiracích a tvorbě.

Zájemci a sběratelé keramiky si mohou kromě výstavního katalogu v Podřipském muzeu zakoupit nově i čajové misky zhotovené Janou Krejzovou. Výstavu bude možno shlédnout do 24. října 2014.

Těšíme se na Vaší návštěvu!

Ilona Trefná

Podřipské muzeum

Red

Red