Roudnice – Vzpomínka na JUC. Jindřicha Michálka

V letošním roce 8. července uplyne již 150 let od narození jednoho z klíčových spoluzakladatelů původního Podřipského muzea v Roudnici n. L. Jindřicha Michálka. Narodil se ve Slaném v Michálkově mlýně do rodiny mlynáře Svá studentská léta trávil nejprve na slánském gymnáziu, poté v Praze na studiu práv. Do prvního zaměstnání nastoupil jako právní koncipient v Lounech. Později přesídlil do Litoměřic, kde se věnoval soudní praxi. Významným pro něj byl rok 1890, ve kterém vstoupil do sboru dobrovolného hasičstva v obci Nové Strašecí. Od roku 1899 působil v Roudnici nad Labem jako okresní tajemník a natrvalo se zde již usídlil. Volný čas věnoval mnoha činnostem: kulturní, spolkové, publicistické a badatelské v oborech historie a archeologie.

michalekNezanedbával ani veřejně prospěšnou činnost a nadále se neúnavně věnoval zakládání hasičských sborů v okolích obcích. Zastával roli zemského hasičského dozorce a sám přednášel na zemských a župních hasičských školách. K uctění jeho památky byla roudnická hasičská župa pojmenována Podřipskou župou Michálkovou. Na jeho rodném domě ve Slaném byla v roce 1914 umístěna pamětní deska, dům ani deska však bohužel nezůstaly zachovány.

Práce v hasičských sborech však nepatřila k jediné jeho veřejné činnosti. Osobnost Jindřicha Michálka byla prodchnuta vlasteneckým a národním duchem a byl v našem městě v letech 1901 – 1906 zvolen do funkce starosty Sokola.

Pro Podřipské muzeum představoval Jindřich Michálek po profesoru Karlu Rozumovi jeden ze základních stavebních kamenů. Během první valné hromady byl jmenován kustodem paleografických sbírek a muzejním knihovníkem. Přestože nebyl roudnickým rodákem k Podřipsku si vytvořil během svého života pevné pouto. Dokladem toho je rozsáhlá badatelská činnost, jejímž výsledkem je soubor historických pramenů k podrobným dějinám několika měst: Nového Strašecí, Velvar, Roudnice a přilehlých obcí.

Jindřich Michálek zemřel 25. dubna 1911 v Roudnici nad Labem, kde je pochován na místním hřitově.

Ilona Trefná

Podřipské muzeum

Red

Red