Roudnice – vzpomínka na vlasteneckého kněze

Vzpomínka na vlasteneckého kněze

Václav Kotrch byl významnou postavou církevního života v Roudnici n.L. Ač nebyl rodákem roudnickým, působil zde veřejně téměř 60 let, jako snad nikdo v Roudnici n.L. v žádném veřejném postavení před ním a po něm.Vaclav Kotrch


Narodil se 19. září 1860 v Jiníně u Strakonic. V Českých Budějovicích vystudoval gymnázium a tam se seznámil s biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem, který v mladých letech působil jako kaplan v Roudnici n.L. V Písku dokončil gymnázium a odešel do Prahy studovat bohoslovectví, kde byl 15. července 1884 vysvěcen na kněze. V září nastoupil na kaplanské místo v německém Šmídeberku a za 5 měsíců byl jmenován administrátorem v Seifech u Jáchymova, kde zůstal půldruhého roku. V roce 1886 (16. října) se stal kaplanem v Roudnici n.L. a za 13letého působení si roudnickou farnost tak oblíbil, že po krátkém působení jako farář v Nechvalticích u Sedlčan se do Roudnice 14. září 1899 vrátil a zažádal o uprázdněné místo probošta v Roudnici n.L. a byl jím jmenován 18. října 1902 a v této funkci zůstal až do své smrti téměř 45 let. Miloval naše město pro jeho bohatou církevní historii a vzácné církevní památky. Byl pečlivým strážcem proboštského kostela, který byl za něho několikrát opraven – i všechny památné kaple a zvláště se zasloužil o opravu rotundy sv. Jiří na Řípu. Jeho vřelý vztah k Řípu promítl do své knihy, kterou napsal a vydal v roce 1898 „Říp, jeho památnost a vyhlídka.“ Zde konal též celých 50 let každoročně svoje duchovní cvičení. V duchu slavných biskupů a arcibiskupů pražských pomohl i městu Roudnici n.L. k rozkvětu výhodným odprodejem rozsáhlých proboštských pozemků. Město Roudnice n.L. ho za jeho neskonalé zásluhy jmenovalo dne 1. října 1940 čestným občanem: Msgre. Václav Kotrch zasloužil se o zdárný rozvoj města Roudnice n.L.. V uznání jeho zásluh a vynikající práce národní, kulturní a sociální volí jej městské zastupitelstvo čestným občanem a vydává o tom písemný doklad zvláštním diplomem.“ Za svou práci byl oceněn též řadou církevních titulů z těch nejvýznamnějších uveďme: papežský komoří, arcibiskupský notář, konsis. rada a mnoho dalších. Zemřel 24. ledna 1947 a jeho pohřbu se zúčastnili kněží, představitelé politického života, podřipské spolky a davy občanů.

Filip Uzel

Red

Red