Roudnické gymnázium zvítězilo na soutěži Mladý záchranář

gymn rceV úterý 28. května 2013 proběhl v areálu Centrální požární stanice v Litoměřicích třetí ročník soutěže „Mladý záchranář“ o putovní pohár ředitele Územního odboru Litoměřice, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Cílem soutěže bylo ověření teoretických a praktických znalostí žáků základních škol a gymnázia z okresu Litoměřice v problematice ochrany člověka za mimořádných událostí, která je zařazena do vzdělávacích programů 2. stupňů základních škol.

Soutěž odstartovala úderem 9. hodiny a na soutěžící družstva čekalo celkem 7 stanovišť, na kterých prokazovali své vědomosti v oblastech ochrany obyvatelstva, požární ochrany, poskytování první pomoci, bezpečného pohybu v silničním provozu, poskytování sebeochrany při mimořádných událostech, ale i přesnou mušku při požárním útoku pomocí džberových stříkaček na terč.

Soutěžního klání se zúčastnilo 12 čtyřčlenných smíšených družstev (2 dívky a 2 chlapci) žáků základních škol a gymnázia z okresu Litoměřice.

Celkové pořadí roudnických škol:

1. místo Gymnázium Roudnice n. L.

5. místo ZŠ Jungmannova Roudnice n. L.

11. místo ZŠ Karla Jeřábka Roudnice n. L.

12. místo ZŠ a MŠ Školní Roudnice n. L.

Spolu s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje – Územním odborem Litoměřice, Směnou „A“ a Krajským ředitelstvím se na přípravě a realizaci soutěže podíleli Policie ČR – Územní odbor Litoměřice, Městská policie Litoměřice, Český červený kříž – Oblastní spolek Litoměřice, Asociace záchranný kruh, Městský úřad Litoměřice, Městský úřad Lovosice, Městský úřad Roudnice n. L., kteří přispěli ke zdárnému průběhu soutěže a patří jim za to velký dík.

Poděkování patří i sponzorům, kteří soutěž podpořili věcnými cenami a finančními příspěvky.  Město Roudnice nad Labem velmi děkuje za podporu Cukrárně Z. Šťastné, Roudnické vinotéce u Šílů, Restauraci u Faustů, Graphtech-RETE, Pewa A. Pecháň, Miroslavu Bečvaříkovi, Drogstore J. Chaloupka a Autobusové dopravě a autoškole Mileny Hostákové Buškové. Zvláštní poděkování patří p. Karlu Svobodovi, majiteli lodě Porta Bohemica 1, který pro školní třídu vítězného družstva věnoval poukaz na okružní plavbu vlastní lodí.

31. 05. 2013 | Klára Kolorosová | Tisková zpráva města

Red

Red