Roudnicko – info po záplavách

rce leteckyV SOUČASNÉ DOBĚ JIŽ NENÍ POTŘEBA DOBROVOLNÍKŮ ANI ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ A DALŠÍCH. NYNÍ POMŮŽEME POSTIŽENÝM NEJVÍCE ZASÍLÁNÍM FINANCÍ NA UVEDENÉ ÚČTY. 

Majitelům studní nabízí SčVK zvýhodněné rozbory vody
Po povodních a vydatných deštích, které zasáhly většinu území Ústeckého kraje, nabízí vodohospodáři po přechodnou dobu zvýhodněné rozbory vody v jedné z pěti akreditovaných laboratoří pitných vod. Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Iveta Kardianová: „V současné době je rozhodně na místě nechat si zkontrolovat kvalitu vody ve studni a přesvědčit se tak o její nezávadnosti. Nejen povodně, ale i silné přívalové deště zčeřily nejedno lokální prameniště a studny a znatelně tak zhoršily kvalitu tamní vody.“ Obyvatelé mohou využít služeb laboratoře v Sokolově, Mostě, Děčíně, Žernosekách a v Liberci a nechat si provést zvýhodněný rozbor základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 1000 Kč (bez DPH). Přesvědčí se tak o kvalitě vody a její vhodnosti k užití.

Ve věci šetření škod vzniklých povodněmi 2013 se můžete hlásit na RO SZIF – Oddělení přijmu a žádostí a LPIS a Oddělení inspekční služby v Litoměřicích, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy vznikla možnost škodu posoudit, nejpozději do 20. června 2013.

Škoda zaprotokoluje komise.

Jedná se o škody v rostlinné, živočišné a potravinářské výrobě, škody ve vodním hospodářství a škody v lesním hospodářství

Nahlašte telefonicky, osobně nebo e-mailem, z naší strany bude následovat upřesnění doby monitoringu.

katerina.hudcova@szif.cz, tel. : 724 254 046 tomas.frohlich@szif.cz, tel. : 724 619 204 ivana.mrazova@szif.cz, tel.: 725 836 583, pevná 416 725 633 simona.podrabska@szif.cz, tel. : 724 970 476, pevná 416 725 634 jirina.krejzova@szif.cz, tel. : 731 536 324, pevná 416 725 637 martina.friedrichova@szif.cz, pevná 416 725 631

RO SZIF –Odd.příjmu a žádostí a LPIS a Odd. Inspekční služby v Litoměřicích

procházkováMěsto děkuje za všechny občany, kterým pomohou prostředky, které byly a stále ještě jsou vybírány formou humanitární sbírky. Děkujeme také paní Haně Procházkové, která po celou dobu vypomáhá s evidencí příjmu a výdeje darovaného materiálu! Ten je vydáván nejen občanům Roudnice nad Labem, ale také obcím ve správním obvodu, které byly povodní postiženy.

 

náčelník generálního štábu v roudniciRoudnici nad Labem navštívil ve čtvrtek 13. 6. v dopoledních hodinách náčelník Generálního štábu armády ČR generálporučík Ing. Petr Pavel, M. A. Do Roudnice přijel náčelník GŠ prohlédnout objekty, ve kterých s úklidem pomáhají vojáci z rakovnického praporu. V současnosti je za pomoci armády vyklízen krytý plavecký bazén a budovy Povodí Labe, s. p.

 

 

 

 autor: K. Kolorosová, hoš

Red

Red