zrušení telefonního automatu v Roudnici

V průběhu měsíce dubna až května plánuje společnost Telefónica, a. s. zrušení nevyužívaného veřejného telefonního automatu v ulici Jeronýmova 413. “Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů se naše společnost rozhodla stávající síť přizpůsobit současným potřebám.

 Věřím, že tyto nezbytné kroky přijmou občané s pochopením”, zdůvodnil tento krok Zdeněk Málek, obchodní zástupce společnosti Telefónica.

Red

Red