Roudničtí hasiči na výcviku v polygonu dýchací techniky

V neděli 3.6.2018 se 12 členů z Jednotky hasičů města Roudnice nad Labem zúčastnilo zátěžového výcviku v polygonu dýchací techniky u HZS Letiště Praha, a.s. Výcvik v tomto polygonu má navodit fyzickou i psychickou zátěž, jakou hasič může zažít při reálném zásahu.

Členové výcvik prováděli v dvoučlenných skupinách. Výcvik začíná fyzickou zátěžovou zkouškou: Vylézání po nekonečném žebříku 25 m – 30 m dle věkové kategorie, tahání za kladiva o hmotnosti 15 kg 40 – 50 zvednutí dle věkové kategorie a chůze do kopce po nekonečném pásu 150 m – 200 m dle věkové kategorie. Po té začíná samotný polygon. Nejprve je třeba prolézt simulací nádrže s poklopy.

Následně hasiči projdou tepelnou komorou vytopenou na 50° C. Pak vstoupí do klecového systému polygonu. Jedná se o 128 m dlouhé bludiště s překážkami, které je zatemněné, plně zakouřené, jsou zde nepříjemné světelné efekty a nadměrný hluk (od silného hučení strojů, houkání sirén až po křik osob). Tato část navozuje vyčerpaným hasičům po fyzické zátěži nebezpečí ztráty orientace a klade důraz na jejich spolupráci ve dvojici. Někteří členové polygon prošli bez větších problémů, někteří s problémy (nevystačil vzduch v dýchacích přístrojích) a někteří na konec nedošli. Nicméně, důležité je, že si všichni polygon vyzkoušeli a zjistili jaké mají nedostatky, ať už po stránce, fyzické, psychické či zdravotní.

Dále následovala kompletní prohlídka požární stanice i s operačním střediskem a zázemím sloužících hasičů, skromný úvod zasvěcující roudnické hasiče do tajů hašení letecké techniky i jiných mimořádných událostí v letovém provozu a ukázka speciální požární techniky.

další foto zde

Red

Red