rozpis prázdnin pro školy

Organizace školního roku 2012/2013 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.
Z dokumentu MŠMT č.j. 14269/2011-20
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.
  • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou ve školách v okrese Litoměřice v termínu od 18. února 2013 do 24. února 2013.
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
  • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
  • Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.
Všem dětem, žákům a jejich rodičům, studentům, pedagogům i ostatním zaměstnancům škol a školských zařízení přejeme do nového školního roku mnoho úspěchů a prvňáčkům spoustu nových kamarádů.
Petr Kaspar,
odbor školství, kultury a sportu Roudnického Měú
Red

Red