Sčítače zjistily enormní zájem o Labskou stezku

Statisíce lidí projely v loňském roce Ústecký kraj Labskou stezkou. Přečtěte si více uvnitř článku.
Přes Ústecký kraj vede jeden z fenoménů šetrné dopravy a aktivní turistiky – Labská stezka. Aby prokázal efektivní využití finanční prostředků při jejím budování, zakoupil Ústecký kraj v rámci projektu Turistika bez hranic tři automatické sčítače, které monitorují pohyb na Labské stezce a shromažďují data o počtu cyklistů, bruslařů a pěších. Díky získaným údajům lze konstatovat, že jen v sezóně 2013 stezku využilo více než 20 tis. lidí z řad cyklistů, pěších či in-line bruslařů.

 cyklostezka Sčítač je umístěn v uzamykatelném kovovém sloupku s dřevěným krytem. Pomocí pyroelektrického čidla, které snímá tepelné záření lidského těla, jsou sčítáni všichni, kdo kolem projdou či projedou. Sčítání probíhá naprosto anonymně. Před tímto sloupkem je v povrchu stezky zabudována indukční smyčka, která umožňuje prostřednictvím elektromagnetických impulzů rozlišit cyklisty od pěších a bruslařů.

„Sčítače byly na stezku nainstalovány v dubnu loňského roku a od této doby probíhá nepřetržitý monitoring. Nyní se sčítače nachází v lokalitách Děčín – Křešice, Velké Březno a Třeboutice nedaleko Lito měřic. Data za období od dubna do prosince 2013 nás všechny překvapila. Dokládají, že stezka je opravdu využívaná a investice do ní rozhodně není zbytečná,“ říká Jan Szántó, radní Ústeckého kraje pro oblasti zahraničních vztahů, cestovního ruchu a regionálního rozvoje.

sčítačZa období 8 měsíců (květen – prosinec 2013) bylo na sčítačích zaznamenáno celkem přes 185 000 průchodů oběma směry. K nejfrekventovanějším dnům patří víkend, nejnižší návštěvnost je ve středu.

Konkrétní lokality vykazují následující údaje:

Třeboutice – celkem 26 694 průchodů

Pěší po proudu/pěší proti proudu 4 485/3 410 průchodů

Cyklo po proudu/cyklo proti proudu 8 520/10 279 průchodů

 

Velké Březno – celkem 79 776 průchodů

Pěší po proudu/pěší proti proudu 12 676/9 189 průchodů

Cyklo po proudu/cyklo proti proudu 29 906/28 005 průchodů

 

Děčín Křešice – celkem 79 247 průchodů

Pěší po proudu/pěší proti proudu 10 487/9 674 průchodů

Cyklo po proudu/cyklo proti proudu 29 165/29 921 průchodů

 „Součástí projektu Turistika bez hranic je studie, která analyzuje stav a využití cyklostezky. Na základě zjištěných poznatků Ústecký kraj cílí další rozvoj Labské stezky tak, aby plně odpovídal potřebám turistů jak z české tak německé strany hranice. Ať je to prezentace v tištěném materiálu  Elberadweg Handbuch 2014 (oficiální příručka Labské stezky pro rok 2014, která je k dostání i česky na všech informačních střediscích podél toku řeky zdarma), kde turisté najdou průběh trasy, zajímavá místa k navštívení, seznam ubytovacích a stravovacích služeb a servisů či cyklopůjčoven, tak Ústec ký kraj připravil tipy na cyklovýlety na ta nejzajímavější místa, kde kromě popisu trasy, přehledové mapky a průběhu trasy najdete také popis toho, co je na trase k navštívení, zhlédnutí případně ochutnání. Tipy na výlety a ostatní informace k cyklostezkám a projektu Turistika bez hranic lze najít na webu Ústeckého kraje v sekci cestovní ruch a turistika,“dodává Jan Szántó.

Labská stezka je evropským cykloturistickým fenoménem mající mezinárodní charakter. Je vedena na území 2 států a 7 spolkových zemí v rámci Německa a 4 krajů v České republice. Z celoevropského pohledu je pak stezka součástí sítě dálkových cyklotras EuroVelo, konkrétně stezky EuroVelo č. 7 (nazývaná jako „Středoevropská“ nebo „Sluneční“ stezka) z North Cape v Norsku na Maltu. Do Ú steckého kraje přichází jako Elberadweg a mění se na Labskou stezku č. 2. Z celkových ca 400 km na území České republiky připadá na Ústecký kraj 96 kilometrů.

Projekt Turistika bez hranic byl podpořen z Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Česko republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.

 

Red

Red