Aktiv předsedů a hospodářů mysliveckých sdružení

Dne 23.října 2012 proběhl v zasedací místnosti radnice aktiv předsedů a hospodářů mysliveckých sdružení správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem.

Podle očekávání se nejdelší diskuse rozvinula na téma uzavírání smluv o pronájmu honiteb pro výkon práva myslivosti na období 2013-2023.
Předseda OMS ČMMJ Litoměřice Ing. Kraus tlumočil stanovisko ústředí ČMMJ, spočívající především v zachování současně uznaných honiteb a v co nejrychlejším svolání valných hromad honebních společenstev, které rozhodnou o dalším pronájmu společenstevních honiteb.
Zástupce krajské veterinární správy MVDr. Feix upozornil mj. na končící platnost osvědčení prohlížitelů zvěřiny a na nutnost jeho obnovení.
30. říjen 2012 | Autor: Vladimír Drož
Red

Red