Školní šedesátka s velkou odezvou

g5

S obrovským zájmem široké veřejnosti se setkala nedávná oslava šedesáti let (založeno 1953) trvání a působení lovosického gymnázia.
Stovky nejen bývalých absolventů, nynějších studentů, současných i dřívějších kantorů gymnázia se přišly přímo v Lovosicích v minulém týdnu vzájemně pozdravit a zejména společně symbolicky uctít výroční datum založení uvedené střední školy.
Dopolední čilé sportovní aktivity a přípravy samotné akce, odpolední zcela zaplněný kostel svatého Václava při absolventském
hudebním koncertě, velmi dojemná atmosféra při slavnostním aktu na 1.ZŠ (budova bývalého gymnázia), atraktivní bohatý doprovodný program pro hosty ve stávající škole v ulici Sady pionýrů i večerní pohodová párty při hudební produkci místních muzikantů na školním nádvoří. To vše byly atributy velmi stylové, neformální a decentní školní oslavy.

g6

„Bylo mi ctí být součástí těchto oslav. Studenti i absolventi mohou být na svůj vzdělávací ústav právem pyšní,“ uvedl v rámci své zdravice například zástupce vůbec prvního maturitního ročníku z roku 1956 Prof. Stanislav Schorm. Ten mj. přivítal mezi přítomnými hosty i svého třídního učitele, dnes jednadevadesátiletého pedagoga Josefa Dittricha! A ve velmi podobném duchu hovořil ve škole i diplomat, geolog a spisovatel RNDr. Jiří Jiránek, absolvent z roku 1963. Všichni spokojení návštěvníci se v průběhu oslav opravdu velmi dobře bavili a svými komentáři a reakcemi dávaly škole jednoznačnou a optimistickou zpětnou vazbu, že postavení a funkčnost gymnázia je oprávněná a smysluplná. „Jsme rádi, že se šedesát let takto jednoznačně povedlo. Nikdo z nás asi nečekal, že reakce přítomných budou až takto vřelé. Bylo to myslím velmi příjemné odpoledne,“ doplnil ředitel školy Marek Bušek.
g1 g2 g3 g4
Z akce zároveň vyplynulo, že gymnázium je stále neodmyslitelnou a samozřejmou součástí Lovosicka jako města i okolí a nezpochybnitelným nositelem vzdělanosti a inteligence v celé této oblasti. Přítomní hosté dávali svým přístupem najevo, že škole fandí a a přejí do další práce a působení to nejlepší.
Red

Red