Děti z MŠ Školní v Roudnici mají nové hřiště

130927074111Nedávno se uskutečnilo slavnostní „otevření“ dětského hřiště u ZŠ a MŠ Školní v Roudnici nad Labem. Při této příležitosti poděkovali zástupci města a vedení školy za sponzorské dary Ing. Pavlu Eliasovi, firmám RETE INTERNET, Johnson Controls a Podřipské realitní, díky kterým mohlo být hřiště realizováno. Sponzorský dar činil více než polovinu finančních prostředků vynaložených na vybudování hřiště, tzn. na projekt, zemní práce, herní prvky a ostatní. Ke dni uvedení hřiště do provozu dosáhly náklady na jeho realizaci 502 tis. Kč. Část výdajů hradila škola ze svého rozpočtu.

„Děstké hřiště přivítali nejen rodiče, ale hlavně děti MŠ, budou si moci svou nashromážděnou energii uvolnit na čerstvém vzduchu v chráněném prostředí dětského hřiště. Byl tak zrealizován slib, že ve II. fázi budování MŠ děti dostanou i prostor s herními prvky. Bez sponzorů by se tento slib zrealizovat nedal,“ říká s potěšením paní ředitelka Zuzana Zrzavá.

Více fotografií na www.facebook.com/roudnicenadlabem.

Red

Red