SOŠ a SOU Roudnice bodovala v projektu „Řemeslo má zlaté dno

V rámci setkání se starosty, která se na Krajském úřadě Ústeckého kraje konala na jaře letošního roku, se zároveň odehrával projekt „Řemeslo má zlaté dno“.
Zapojilo se do něj celkem patnáct středních škol, které prezentovaly své řemeslné obory v průběhu jednotlivých akcí. Ty nejlepší se dočkaly odměny.
  Podle poroty, kterou tvořili úředníci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚÚK, se nejlépe prezentovalo pět škol:

SOŠ Litvínov Hamr

SOŠ a SOU Roudnice nad Labem

SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín

VOŠ a SŠ Varnsdorf

SŠ technická a automobilní Chomutov

 Každá z nich obdržela nové učební pomůcky v hodnot ě 20 tisíc korun. Předával jim je slavnostně radní pro oblast školství, mládeže a sportu Petr Jakubec.

 Celý projekt se mohl odehrát díky společnosti NET4GAS s.r.o., která se rozhodla podpořit řemeslné obory v Ústeckém kraji částkou 100 tisíc korun.

Řemeslné odbory jsou in.  O takové absolventy je na trhu práce velký zájem a tudíž mají po ukončení studia větší jistotu, že najdou vhodné uplatnění. Navíc lze na vybrané obory využít krajská stipendia, o nichž najdete více informací zde.

Ředitelka SOŠ a SOU Roudnice nad Labem Helena Všetečková převzala učební pomůcky v hodnotě 20 tisíc korun.

Red

Red