Lovosice VOLVO Truck Czech – další projednávání bude v Úterý

Obyvatelé Lovosic ale i ostatní, kterých se týká výstavba VOLVO Truck centra, jsou pozváni k veřejnému projednání, které se bude konat v úterý 20. list opadu 2012 od 15.00 hodin v prostoru klubovny Kulturního střediska Lovoš, ul. 8. Května 13, 410 02 Lovosice.

Oznamovatelem je firma Volvo Truck Czech s.r.o., Obchodní 109, Čestlice, 251 01 Říčany u Prahy, která společně s ÚK souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zveřejnili informaci o veřejném projednání posudku a dokumentace k záměru plánované výstavby  – Regionálního obchodního a servisního centra v Lovosicích

Dokumentace a posudekjsounahlédnutínakrajskémúřaduÚstínadLabem, odboruživotníhoprostředí a zemědělství, kancelář č. 212, budova C, v pracovníchdnechpopředchozítelefonickédomluvěIng. JanemKouteckým (tel. 475 657 970).

Dále jsou informace o řízení k dispozici na internetové adrese: http://www.cenia.cz/eia/info/ULK774.

Red

Red