STAROSTKA ŽÁDÁ PODNIKY O OMEZENÍ PROVOZU

Starostka žádá podniky o omezení provozu

Glanzstoff – Bohemia s.r.o., Lovochemie a.s., Preol a Lafarge Cement.

Čtyři největší továrny a zároveň znečišťovatele ovzduší na Lovosicku oslovila lovosická starostka Lenka Lízlová s prosbou o zvážení možnosti snížení výroby v případě, že nastanou nepříznivé rozptylové podmínky a dojde k výraznému zvýšení imisí. „Je mi jasné, že toto opatření může ovlivnit ekonomiku zmíněných podniků. Přesto bych ráda našla s vedením továren společnou řeč a v podzimních měsících, kdy nás inverze nejvíc trápí, uvítala vstřícný přístup,“  uvedla Lenka Lízlová.
Tiskovou zprávu vydal 13.11. Radim Tuček, mediální zástupce Města Lovosice

emise

Red

Red