Stát musí podporovat památky jako jsou Ploskovice

Hassan Mezian: Stát musí podporovat památky jako je ploskovický zámek

O nutnosti podpory českého kulturního dědictví jako jsou památky typu zámku v Ploskovicích na Litoměřicku je přesvědčen Hassan Mezian (ČSSD), krajský zastupitel a kandidát na senátora za obvod Litoměřicko a Slánsko.

„V současné ekonomicky složité době se těžko hledají peníze na investice do památek. Jednou z možných cest je získávání dotací a grantů. Přesto by podpora státu měla být garantována u těch památek, které má ve svém vlastnictví. Nesmí se rezignovat na opravy a nové investice,“ uvedl po návštěvě ploskovického zámku Hassan Mezian. „Památky podporují cestovní ruch, který se kladně projevuje na růstu HDP. Proto památky vlastněné státem potřebují mít garantované finance v dané kapitole státního rozpočtu.“

V případě zámku Ploskovice je zřizovatelem Národní památkový ústav. „V minulosti se povedlo provést odvodnění celého zámeckého areálu,  opravu vyhlídkového pavilonu glorietu v severní části zámeckého parku, snížení a rekonstrukci střechy na bývalé správní budově zámku, či obnovu obou arkádových galerií. Stále je to však  jen malá část z objemu potřebných prací, které tato památka potřebuje a hlavně si vzhledem ke svému významu i zasluhuje,“ sdělila kastelánka Jana Zimandlová, která na ploskovickém zámku působí 36 let.

Do Ploskovic přišla v roce 1976 z Libochovic. V posledních letech se Janě Zimandlové podařilo z ploskovického zámku vytvořit jednu z nejnavštěvovanějších památek Ústeckého kraje. Ročně jeho zdmi projde průměrně 28 000 návštěvníků. Navíc barokní krása zámku učarovala i filmařům, takže téměř každý rok se zámek stává místem nejrůznějšího natáčení.
„Opravy zámku jsou financovány především ze zdrojů účelových dotací /ZAD,ISPROFIN) a  pohybují se v milionových částkách. Naším cílem je uvést zámek do stavu 19. století, protože za války zde nacisté provedli řadu nevhodných stavebních úprav,“ konstatovala Jana Zimandlová. „Vsoučasné době připravujeme rekonstrukci správní budovy, kde bychom chtěli zřídit především lepší zázemí pro návštěvníky – malou kavárnu, pokladnu, či další výstavní prostory. Naším dalším cílem bude získat potřebné peníze pro nutnou obnovu pláště hlavní budovy zámku a opravu oken.Na restaurování čekají i umělé vodní jeskyně grotty, nutná je i oprava ohradních parkových zdí .

Ploskovický zámek si na provozní náklady a zajištění návštěvnosti „vydělává“ i pořádáním doprovodných kulturních akcí. „Je překvapivé, že někteří lidé z Ústeckého kraje, ale i samotného Litoměřicka ploskovický zámek neznají. Bohužel na koncerty a další akce nemáme sponzory, takže se vystavujeme riziku ztrát. Některé doprovodné akce však mají celorepublikový ohlas a jsou úspěšné. Vhodným příkladem jsou keramické trhy, jichž se zúčastňuje v současnosti na 60 tvůrců a přibývají další,“ řekla kastelánka Jana Zimandlová.

Národní památkový ústav v Ústí nad Labem spolupracuje s Ústeckým krajem a Zámek Ploskovice je zahrnut do projektu Brána do Čech, konkrétně do oblasti věnované Českému středohoří. „Marketing je rovněž důležitý a tato spolupráce ho zajišťuje. Ústecký kraj potřebuje lákadla pro turisty, což jsou památky a ty zároveň potřebují reklamu,“ konstatoval Hassan Mezian, krajský zastupitel a kandidát na senátora.

Red

Red