Stavba malé vodní elektrárny na řece Labi

 

08. únor 2013 | Autor: Klára Kolorosová

Na konci ledna se uskutečnil další z kontrolních dnů na stavbě Malé vodní elektrárny na řece Labi. Stavba elektrárny se nyní nachází ve fázi zhotovení spodní konstrukce, což je část, kudy bude protékat voda a kde bude umístěna strojovna. Zbývající část je suchý prostor strojovny, kde se pohybuje obsluha, která má na starosti údržbu technologie.

Během dvou měsíců by měla být stavba zastřešna, střecha elektrárny bude v úrovni terénu. Ve druhé polovině letošního roku proběhne závěrečná montáž technologie.

Hlavním přínosem projektu Malé vodní elektrárny pro město je tepelný výměník pro tepelné čerpadlo bazénu spolu s napájením krytého plaveckého bazénu levnější elektřinou z vodní elektrárny. Město se v současné době rozhoduje jaký typ výměníku využije, jestli výměník na kontaktu s říční vodou Labe na vtoku a výtoku z elektrárny nebo variantu velkoprofilových jímacích vrtů, což je podstatně teplejší voda v zimní sezóně.
. Ozelenění a ostatní úpravy pak počítáme realizovat na počátku roku 2014,“ informoval o časovém harmonogramu Ing. Jakub Helus, zástupce investora.

Na výstavbě slalomové dráhy byly již zhotoveny přípravné práce, založení dráhy, samotná výstavba bude zahájena po skončení hlavních prací na vodní elektrárně. V současné době je v těchto místech uskladněn materiál.

 

Red

Red