Střední lesnická škola Šluknov

Vážení čtenáři
Vím, že každý v této době bude vychvalovat svou školu, že je tou nej… ,ať již v tom, či onom směru. Naším heslem bylo a je, že jsme škola, která nedává jen vzdělání, ale i životní styl. Proč to říkám? Je to dáno již zaměřením školy. Bezpečnostně právní a sociální obor pracují s lidmi, stará se o bezpečí domovů i pohodlí starších obyvatel a to bez životního zápalu a změně osobních hodnot opravdu nelze. Lesnictví je specifický obor, který se stará o to nejcennější co v našem okolí máme, to je příroda. Tato profese být musí vykonávána s neskutečným nasazením a její výsledky jsou vidět v lepším případě za 80 a více let. To ale není jediný důvod, proč to říkám. Jsme a doufám i nadále budeme škola rodinného typu. Většina žáků je u nás ubytovaných na domově mládeže, máme neskutečný počet volnočasových aktivit a tím pádem se pomyslná barikáda mezi učiteli a žáky stává téměř nepatrnou překážkou. Žák i učitel se navzájem obohacují a tím pádem si kromě vědomostí předávají i životní postoje.
Nejen proto si nás všimli i budoucí zaměstnavatelé. Např. Lesy ČR připravují pro naše žáky kromě zajímavých exkurzí a praxí také stipendijní program pro žáky, který je má motivovat, aby zůstali pracovat ve zvoleném oboru. Krajské ředitelství Policie ČR v Liberci s námi vloni uzavřelo smlouvu o spolupráci a naši žáci v tomto kraji mohou vykonávat praxe. Ústecký kraj nezůstal pozadu a pod záštitou našeho hejtmana vytvořil program Policista Ústeckého kraje, kde je kladen opět důraz na profesní přípravu. Nikoliv novinkou, ale již standardem je na naší škole výuka odborníky z praxe jak v lesnickém, tak bezpečnostním oboru. Kdo jiný dokáže předat aktuální informace, než člověk z praxe. U sociálního oboru jsme navíc v loňském školním roce zavedli praxe v nedaleké Spolkové republice Německo, což si žáci chválí i z důvodu jazykové konverzace. Mohli bychom se chválit i dále, ale opravdu nestojíme na místě. Do konce roku dostavíme nové školní dílny a venkovní sportovní hřiště. Je přichystána přestavba druhé budovy školy, včetně nového domova mládeže.
Ale to, co opravdu mluví pro nás, jsou spokojení žáci a ti nám dělají největší reklamu. Jak jinak bychom mohli mít více přihlášených žáků, než můžeme přijmout. A jak se říká: „ Kdo nevěří, ať tam běží.“ Přijďte se podívat kdykoliv, na cokoliv. 2. listopadu pořádáme již tradiční Hubertskou jízdu, zde můžete vidět žáky i učitele v jiném světle. Ten samý den je i otevřená škola pro veřejnost. Ten, kdo nevěří, je samozřejmě vítán a ten, kdo věří – nebojte se také.

Tak ať se Vám všem daří
Rudolf Sochor
ředitel

 

Red

Red