Svatoštěpánská kapitula zve na společné nešpory

Katedrální kapitula u sv. Štěpána zahájila o první adventní neděli 2. prosince 2012 každotýdenní společnou modlitbu nešpor v katedrále, příspěvek kapituly k Roku víry.

 

Modlitby se zúčastnil litoměřický biskup Jan Baxant. Liturgii předsedal probošt kapituly a dómský farář J.M can. Jiří Hladík O.Cr.

 

Nedělní nešpory v katedrále sv. Štěpána jsou otevřeny veřejnosti. Společně s kanovníky je možné se zde takto modlit každou neděli od 17.00 hodin. Všichni zájemci o modlitbu jsou vítáni.

 

Foto Pavla Hampton

Autor: Hana Klára Němečková

Red

Red