Svatý Václave, vévodo České země

SVATY VACLAVTěmito slovy začíná známá církevní píseň, která se v našich zemích zpívá již několik staletí. Slavný Svatováclavský chorál nám připomíná nejvýznamnější postavu našich dějin.

Datum 28. září patří k nejvýznamnějším svátkům všech křesťanů. Sdělovací prostředky mu však ani zdaleka nevěnují pozornost, jako o měsíc pozdějšímu státnímu svátku. Náš stát ale nevznikl v roce 1918. První základy tohoto státu budoval světec katolické církve na trůně Přemyslovců. Náš kníže Svatý Václav je tvůrcem české státní myšlenky a tradice, která je tak pevná, že byla posilou národu v těžkých dobách. Připomeňme si jeho péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic a posmrtné zázraky. Jeho osoby si vážili i zarytí nepřátele katolické církve, proto si např. Čs. legionáři za 1. světové války vybrali za názvy svých prvních pluků Svatého Václava a Cyrila s Metodějem. V osobě Svatého Václava vidíme nejen sjednotitele národa a prvního organizátora státního života u nás, ale i hluboce zbožného, dokonalého křesťana, svatého Ochránce národa a mocného orodovníka u Boha. Nezapomínejme, že úsilí Svatého Václava o rozšíření a upevnění křesťanství pomohlo Čechům k utužení moci a samostatnosti.

Filip Uzel

Red

Red