Vláda schválila postup restrukturalizace Ústeckého kraje

 

Strategický rámec Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje dnes schválila vláda. Tuto strategii iniciovaly výše zmíněné regiony a jeho přípravu zadala vláda Ministerstvu pro místní rozvoj spolu s Úřadem zmocněnce vlády. Díky odsouhlasenému postupu tak vzniknou v následujících měsících akční plány s konkrétními návrhy specifických opatření v konkrétně definovaných lokalitách. Na jejich tvorbě, která bude probíhat také na webovém portálu www.restartregionu.cz, se bude podílet odborná i široká veřejnost. Za přípravu akčních plánů zodpovídá Úřad zmocněnce vlády.

„Prostřednictvím úřadu vládního zmocněnce a řady dalších institucí se snažíme získávat podporu pro náš region dlouhodobě a v různých oblastech. Všichni víme, že je to běh na dlouhou trať, ale v mnoha případech už vidíme takříkajíc cílovou pásku,“ říká hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Pozitivní v tomto směru vidí nejen informovanost příslušných ministerstev ze strany krajů, ale především uskutečněné i připravované osobní návštěvy ministrů v postižených lokalitách. „Přímý styk s realitou řekne víc než stohy papírů a zástupy poradců,“ dodává Oldřich Bubeníček.

Za důležitou prioritu označil pomoc vlády strukturálně postiženým regionům také premiér Bohuslav Sobotka. „Na dnešním jednání jsme schválili zásadní dokument, který má za cíl obnovit dlouhodobě zanedbané a strukturálně postižené regiony České republiky.  Záměrem vlády je prostřednictvím aktivních a zcela konkrétních opatření zastavit vylidňování těchto regionů a podpořit hospodářský růst i prosperitu. Vláda projednala komplexní strategii, která počítá s aktivním a kontinuálním řešením tohoto problému v horizontu několika dalších let. Mezi základní opatření patří sanace ekologických škod, zlepšení úrovně a dostupnosti vzdělávání v těchto regionech či sanování starých průmyslových podniků a vytváření nových praco vních míst,“ uvedl k tématu Bohuslav Sobotka.

„Restart je unikátní také tím, že vzniká z podstatné části ‚zdola‘. Příprava klíčového strategického dokumentu trvala několik měsíců a podílelo se na ní více než sto různých podniků, vzdělávacích institucí, samospráv a dalších partnerů. Strategický rámec pojmenovává společné bolesti všech tří regionů a navrhuje obecné principy, jak je nejen utišit, ale i vyléčit,“ řekla Gabriela Nekolová, zástupkyně Úřadu vládního zmocněnce pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj, která je od nového roku rovněž náměstkyní ministryně práce.

Podnětem pro zahájení hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje byla aktuální ekonomická a sociální situace a další hrozby spojené s útlumem tradičních odvětví v těchto znevýhodněných regionech. Vládou znovuobnovená pozice vládního zmocněnce v roce 2014 pomáhá lepší spolupráci s jednotlivými rezorty a řeší problémy dotčených regionů tak, aby dosáhly úrovně ostatních krajů České republiky, zvýšily svoji konkurenceschopnost, oživily ekonomiku, zlepšily svou image s cílem snížení odlivu mladých kvalifikovaných odborníků a staly se tak vhodným místem pro život obyvatel. O předlož ené koncepci restrukturalizace všech tří krajů rozhodla vláda v roce 2015. Vstupní analýza zpracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj a ve spolupráci s úřadem zmocněnce nastartovala vznik aktuálně  schváleného strategického rámce. Po následné diskuzi s odbornou i širokou veřejností budou v květnu předloženy vládě ke schválení konkrétní akční plány odrážející situace a potřeby v jednotlivých krajích.

Red

Red