Tarifní počítadlo jízdného Dopravy Ústeckého kraje

Pro usnadnění v hledání ceníku jízdného nabízíme tarifní počítadlo, které vypoč ítá všechny varianty jízdného vaší cesty.
Uvedené ceny platí od 11.12.2016 a vztahují se jen na dopravce zapojené do tarifu Dopravy Ústeckého kraje. Jejich seznam a rozsah platnosti je uveden ve Smluvních přepravních podmínkách Dopravy Ústeckého kraje.
V případě změny Tarifu DÚK se počítadlo aktualizuje den před změnou. Informaci o změnách však v předstihu naleznete v přehledu „Tarifu a přepravních podmínek“

Odkazy


Jak počítadlo funguje?
V rámečcích na levé straně zadáte název výchozí a cílové zastávky. Počítadlo Vám zároveň bude podle zadávání písmen napovídat a rozbalí seznam zastávek. V rámečcích na pravé straně se zvolená zastávka automaticky přiřadí k tarifní zóně. Cesta se již nepočítá ze zastávky do zastávky, ale ze zóny do zóny. Pokud znáte výchozí a cílovou zónu, můžete vyhledávat rovnou dle zón.Tarifní zóna je obvykle jedna nebo více obcí v těsném sousedství.
V tabulce se následně objeví kompletní nabídka jízdenek pro zvolenou trasu. Zobrazená cena jízdenky platí z libovolné zastávky výchozí zóny do libovolné zastávky v cílové zóně, včetně pře stupů po dobu časové platnosti jízdenky.
 

Co jsou povolené oblasti a povolené cesty umožňující využívat jízdné Dopravy Ústeckého kraje?
Cestující se během cesty nesmí dostat mimo povolenou nadzónu nebo povolenou cestu.

Povolené nadzóny (povolená oblast) – oblasti, v jejichž rámci se bude moci s jednou jízdenkou přestupovat nebo přejíždět z výchozí do cílové zóny.
Povolená cesta
– cestující musí při cestě mezi zastávkami/ stanicemi nástupní a cílové zóny postupovat logickou cestou, tedy buď nejkratší cestou, nebo cestou s nejmenším počtem přestupů, s nejkratší docházkovou či přestupní vzdáleností, nebo časově nejvýhodnějším spojením. P řitom může přestupovat mezi spoji a dopravci.

Pozor!
Elektronickou peněženku a jízdní doklad nahraný na bezkontaktní čipové kartě (BČK) nelze použít ve vlacích ČD, vozidlech MHD Ústí nad Labem. BČK lze použít jen na linkách u plně integrovaných dopravců uvedených v příloze 1 a 2 Smluvních přepravních podmínek DÚK.
 

Red

Red