Technický klub mládeže zahájil činnost

16.11.2012 Aktuality Eva Břeňová

 mládeže. Prostory, stejně jako dotaci ve výši 200 tisíc korun, poskytlo město Litoměřice. První robotickou sadu zakoupil Nadační fond Kalich Alexandra Vondry.Zajímá vás technika, jste kreativní a máte zájem tvořit? Hlásit se můžete v Domě dětí a mládeže Rozmarýn, který klub zřizuje.


„Velice rádi mezi sebou přivítáme každého se zájmem o techniku, a to bez rozdílu věku. Mezi dospěláky hledáme spolupracovníky jak pro pravidelnou činnost, tak příležitostné zájemce a konzultanty,“ zve vedoucí klubu Jiří Rudolf, za jehož iniciativu mu poděkoval starosta Ladislav Chlupáč. „Nezájem mládeže o technické disciplíny vede k akutnímu nedostatku technicky vzdělaných lidí. Iniciativu tohoto typu proto vítáme a podporujeme,“ konstatoval starosta.

Obdobně hovořil i slavnostnímu otevření klubu přítomný Milan Škrabal, učitel Českého vysokého učení technického v Praze, který zároveň předsedá ústřední komisi středoškolské odborné činnosti (SOČ). „Kluby tohoto typu nepřibývají, Litoměřice jsou výjimkou. Přitom technicky nadaných a tvůrčích lidí je na trhu práce nedostatek,“ uvedl učitel ČVUT, který nevyloučil, že Litoměřice by se v následujících letech mohly stát místem konání celorepublikového kola SOČ.

Red

Red