LOVOSICE MAJÍ DALŠÍ POŽADAVKY OHLEDNĚ VOLVA

Další připomínky ohledně výstavby regionálního a obchodního centra Volvo Truck Czech v Lovosicích vznesli zastupitelé města. Na čtvrtečním mimořádném zasedání se k průběžným výsledkům posudku EIA vyjádřili, s tím, že požadují splnění dalších deseti bodů, nutných k možnému zahájení výstavby centra….

Další připomínky ohledně výstavby regionálního a obchodního centra Volvo Truck Czech v Lovosicích vznesli zastupitelé města. Na čtvrtečním mimořádném zasedání se k průběžným výsledkům posudku EIA vyjádřili, s tím, že požadují splnění dalších deseti bodů, nutných k možnému zahájení výstavby centra. „Trváme na splnění všech těchto bodů, případně požadujeme vysvětlení, proč některé nebudou akceptovány,“ uvedl František Budský, vedoucí lovosického odboru životního prostředí.

Lovosičtí například požadují, aby stacionární zdroje hluku byly řešeny tak, aby došlo bezpečně ke splnění hygienických limitů, aby srážkové vody nebyly odváděny do veřejné kanalizace, žádají o zpracování a předložení projektu sadových úprav s využitím vzrostlých geograficky původních dřevin, nebo o zajištění zvýšené četnosti čištění provozních ploch a komunikací.

V úterý 20. listopadu od 16 hodin proběhne v KS Lovoš závěrečné veřejné projednání záměru, k němuž se budou moci vyjádřit všichni přítomní včetně občanů. Na místě budou zástupci Volva, krajského úřadu či zpracovatelé posudků.

Tiskovou zprávu vydal 16. listopadu Radim Tuček, mediální zástupce Města Lovosice

Red

Red